Årsmelding redaktørforum 2014

Dette er den sjette samlede redaksjonelle årsrapport for alle mediehus i Polaris Media.

 

Arbeidsutvalget i Polaris Media redaktørforum. Øverst f.v. Arne Blix, Adresseavisen, Hanna Relling Berg, Sunnmøresposten (leder), Ole Bjørner Loe Welde, Romsdals Budstikke og Arve Løberg, Trønder-Avisa. Nederst: Stein Arne Sæther, Adresseavisen, Steinulf Henriksen, Folkebladet og Roger Rein, Levanger-Avisa.

I årsrapporten belyser vi noen aktuelle redaksjonelle spørsmål og gir oversikt over status og aktiviteter. Det sentrale er likevel rapportene fra hver enkelt sjefredaktør i alle mediehusene og stiftelsens kommentar til disse.

Rapporten for 2014 er den andre der rapportene presenteres digitalt. Dette gjør det mulig å vise mer av det digitale innholdet vi publiserer og gjør rapporten mer tilgjengelig for leserne av de enkelte medieproduktene.

I tillegg til arbeidet med årsrapporten, er den årlige utviklingskonferansen og Polarisprisene, begge i samarbeid med de tillitsvalgte, de viktigste oppgavene for arbeidsutvalget i redaktørforum. Kontakten med konsernets redaksjonelle stiftelse er også en del av arbeidet.

Utviklingskonferansen i 2014 var lagt til Ålesund 6.-8. april, med Sunnmørsposten som vertskap. Konsernstyreleder Bernt Olufsen snakket på åpningskvelden om de store omstillingene i bransjen. Programmet ellers var presentasjoner av nye prosjekter og ideer som har vært gjennomført i mediehusene våre. Digital først, lokalt engasjement, kompetanseheving, digital søndagsavis, unge lesere, betalt innhold og utgivelsesfrekvens var blant temaene.

Stiftelsens styre var fulltallig til stede og gav redaktører og tillitsvalgte en grundig tilbakemelding på det redaksjonelle arbeidet i konsernet. En utfordring var at vi bør bli flinkere til å løfte frem viktige nasjonale og regionale spørsmål.

Presseforbundets nye generalsekretær Kjersti Løken Stavrum snakket om de mange nye etiske dilemmaer, utfordringer - og muligheter den digitale publiseringen gir.

Konferansen hadde ca 60 deltakere fra alle deler av konsernet.

I redaktørforums arbeidsutvalg er det gjort to endringer: Hanna Relling Berg, sjefredaktør i Sunnmørsposten, har tatt over for Arne Blix som utvalgets leder. Roger Rein (Levanger-Avisa) har erstattet Fosna-Folkets Skjalg Ledang.'

Arbeidsutvalget har i 2014 i tillegg hatt ett møte (med Kokkvold og Breivik fra stiftelsen tilstede), på Gardermoen 2. november med følgende tema: Redaksjonelt samarbeid, 100 % sport, TV-avtale med VG, neste års utviklingskonferanse, Polarisprisene.

På årsmøtet i stiftelsesstyret (8. april) ble Jarle Aarbakke valgt som leder etter Marit Breivik som fortsetter i styret. I tillegg er Gry Cecilie Sydhagen og Per Edgar Kokkvold med.

Årets Polarispriser ble delt ut under festmiddagen på Ålesund-konferansen. Juryen bestod av Fritz Leo Breivik (leder), Kristine Fosss, Linda Berit Eikrem, Tarald Aano, Rune Ytregård og Håvard Bjelland.

Prisvinnerne var:

Journalistprisen
«Helsereisene», Mari K. By Rise og Lajla Ellingsen i Adresseavisen

Hederlig omtale:
«Aksladrapet», Sunnmørspostens redaksjon
«Siste dagers varme», Åge Winge og Therese Alice Sanne, Adresseavisen

Journalistprisen lokal
«Arctic race», Jarle Mjøen i Altaposten

Hederlig omtale:
«Redd isbjørnen», Arne Reginiussen og Rolf Edmund Lund, Altaposten

Formidlingsprisen
«Rush», redaksjonen i Sunnmørsposten

Hederlig omtale: «Felttoget», Håvard Bartnes, Lars Lilleby Macedo og Erling Koldaas i Trønder-Avisa

«Stormens øye», nyhetsavdelingen i Adresseavisen

 Levende bilder-prisen
«Stormen», Jonas Alsaker Vikan og Rune Petter Ness, Adresseavisen

Fotoprisen
«Bygdas blåsarar», Nils Harald Ånstad, Sunnmørsposten

Hederlig omtale:
«Dansk dynamitt», Johan Arnt Nesgård, Trønder-Avisa

«Den første klemmen», Rune Petter Ness, Adresseavisen

 

Les den redaksjonelle årsrapporten for 2013 her

Legg til i min rapport