Trønder-Avisa

2014 var året hvor Trønder-Avisa ble satt på prøve på flere kanter. Brannen i Flatanger i januar og Petter Northugs promillekjøring i mai er to eksempler på utfordringer vi selv mener vi taklet godt gjennom året. 2014 var også året hvor vi for alvor startet satsingen på levende bilder. Vi lærte oss hvordan vi kan gå live både fra felt og fra studio, og hvem trodde vel i 2013 at Trønder-Avisa skulle være i stand til å lage fullverdige direktesendinger fra #breddefotball-kamper med bare tre personer i produksjonen?

Fakta
Samlet opplag 19719
Utgiversted Steinkjer
Ansvarlig redaktør Arve Løberg (60)
Nord-Trøndelag
Kommer ut Mandag – lørdag
Daglige lesere totalt
57000
Daglige brukere på nett
34000
Daglige brukere på mobil
19000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 13950
 • Redaksjonelle årsverk
 • 40
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 440
 • Antall kommentarer
 • 330
 • Antall innlegg på nett
 • 8946
 • Refuserte innlegg på nett
 • 5485
 • Antall leserinnlegg
 • 1800

  Da vi ble satt på prøve

  Nyhetsredaksjonen i Trønder-Avisa ble satt på en betydelig prøve tidlig i 2014 da det startet å brenne i Hasvåg og Småværet – to små fiskersamfunn helt sør i Flatanger kommune. Brannen startet på natta og ble starten på en ekstrem uke med flere branner og ras i mediehusets område. På mange måter ble dette den føreste store testen på hvordan nyhetsorganisasjonen fungerer på forskjellige kanaler i sterk konkurranse med andre mediehus lokalt, regionalt og nasjonalt.

  Brannen skjedde til alt overmål i et område hvor mobiltelefondekningen er en betydelig utfordring, og gjennom dette både kommunikasjonen mellom hjemmeredaksjonen og de mange som er i felten og utfordringene med å få sendt bilder og video fra skadestedet til redaksjonen.

  Vi hadde seks journalister og fotografer i brannområdet og en nettdesk på omtrent like mange medarbeidere som sørget for oppdateringen minutt for minutt og for å få lagt ut både stillbilder og levende bilder fra brannkatastrofen.

  Vår egen evaluering av brannen i ettertid var at vi hadde gjort en meget god jobb. Vi fikk «betalt» for dette i form av hederspris på Hell-konferansen for beste nyhetsreportasje og vår fotograf Marius Langfjord fikk utmerkelsen for årets bilde fra brannen på Hasvåg.

  Fotograf Marius Langfjord fikk utmerkelsen for årets bilde i Trøndelag for dette bildet fra brannen i Flatanger.

  Legg til i min rapport

  Levende bilder

  Disse nyhetshendelsene var mye av årsaken til at vi i 2014 har brukt mye tid på å prioritere oppgradering av vår strategi på levende bilder. Vi har investert både i nytt utstyr og vi har leid inn eksterne krefter fra tv-bransjen for at vi skal lære oss på hvordan vi kan bli dyktig på levende bilder – i første rekke som en del av vår nyhetsoperasjon.

  Vi har derfor prioritert tre prosjekter innenfor levende bilder i 2014. For det første direkte overføring av levende bilder fra hendelser, deretter #TAdirekte som er studiosendinger fra desken i mediehuset ved aktuelle hendelser og #breddefotball, som har vært overføring av åtte kamper i 3.divisjon i fotball med lokale lag. Når det gjelder fotballen er dette gjort samtidig med en satsing på twitter på #breddefotball.

  Sjefredaktør Arve Løberg i Trønder-Avisa og konsernsjef Per Axel Koch i Polaris Media var gjester i studio under Trønder-Avisas første direktesending fra studio.

  Trønder-Avisa har hatt en fin vekst i antall lesere på våre digitale utgaver på nett og mobil i 2014. Noe av dette skyldes at leserne har fått tillit til at vi er dyktige når det er større hendelser i Nord-Trøndelag. Vi har vært tidlig ut med nyhetsrapporteringen og vi har vært dyktige både med liverapportering med tekst, og i noen tilfeller også med levende bilder.

  Steinkjer FK slo Verdal IL 2-0 i oppgjøret på Verdal stadion høsten 2014. Trønder-Avisa sendte kampen direkte som en del av #breddefotball-satsingen.
  Legg til i min rapport

  Northug-utfordringen

  En av de største utfordringene for redaksjonen i 2014 har vært situasjonen for Petter Northug. Etter at han kjørte bil i ruspåvirket tilstand i Trondheim i mai har han på en helt annen måte enn tidligere vært i medias søkelys – både lokale, regionale, nasjonale og internasjonale medier. For oss som Northug-familiens lokalavis har det vært en viktig og vanskelig avveining i hvor stor grad vi skulle være med på mediekjøret både i mai-dagene, under rettsaken etter sommeren og da han begynte oppkjøringen til en ny sesong.

  Vi valgte å kjøre en linje med bred dekning, med levende bilder, med kommentarer, med dekning både på nett, mobil og i papirutgaven. På mange måter har nok lokalavisas dekning vært en av de største belastningene for familien Northug, både fordi vi er veldig nære og fordi vi alltid har vært nær familien i dekningen av det som har skjedd i Petter Northugs skikarriere.

  Det betyr at vi ikke har fått noe gratis, noen særbehandling, som vi kanskje hadde i 2006 da Petter Northug brøt gjennom internasjonalt. Samtidig har det vært viktig for oss ikke å overdrive dekningen av og kritikken av Northug fordi mange av våre lesere har et nært og sterkt forhold til ham. Vi føler at vi har dekket saken med den profesjonalitet som har vært riktig, samtidig som vi har tatt hensyn til at dette også er en sak som har en annen lokal enn riksvinkling.

  Legg til i min rapport

  Året i bilder

  Fotografenes jobb er å fange øyeblikket. Fortelle en historie med ett bilde. Her er noen av øyeblikkene vi fanget i 2014.

  Legg til i min rapport

  Presentasjon på nett

  Vi har gjennom 2014 jobbet mye med profesjonalisering av presentasjonen av nyheter på nett og mobil. Vi har derfor endret den interne organiseringen slik at vi har fått egne frontredigere på nett som har omtrent samme funksjon som vaktsjefer og redigerere i papirutgaven. En av grunnene til dette er at vi ønsker å ha en ekstra kvalitetssikring av det vi trykker på nett og mobil og vi vil ha en redigeringsenhet som jobber med sakene etter at nyhetsjournalisten og fotografen har gjort seg ferdig med arbeidet.

  Det har samtidig vært viktig for oss å kunne planlegge papiravisa godt. Det vil si at vi er blitt dyktigere på å planlegge hva vi skal ha på trykk hvis det ikke skjer større hendelser. Journalistene må i større grad bidra med langtidsplanlegging, noe som har gjort at vi kunne ta tak i større saker og presentere disse på en god måte. Vi har fortsatt tro på at redaktørstyrte medier – om de presenteres på papir eller digitalt – har et betydelig potensial hos leserne. Det forutsetter at vi makter å holde god aktualitet, at vi kan dra oppå debatter som er viktige og at vi har redaksjonelle saker som er nær nok leserne til at de føler seg berørt av det vi tar opp i avisa, på nettutgaven eller på mobilutgaven.

  Legg til i min rapport

  Mest lest

  Noen saker blir mest lest enn andre. Her er våre topp 3-lister for året som gikk.

  Legg til i min rapport

  Mål og prioriteringer

  I 2014 har levende bilder vært vår viktigste prioritering. Vi fikk en «hard start» med flere branner og andre ulykker i uke fem 2014. Det viste med all mulig tydelighet at det er viktig for et moderne mediehus med digitale ambisjoner å være langt fremme i utvikling av levende bilder.

  Vi har over litt tid jobbet sammen med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Trøndersk Multimedia (TMM) om å etablere en ny lokalkringkaster under navnet Trønder-TV. Prosjektet har vært støttet med midler fra Innovasjon Norge og i løpet av 2014 ble det klart at det ville være grunnlag for å få til ordinære sendinger i form av streaming på våre nettsider og IPTV via Altibox. Sendingene starter i februar 2015.

  Denne satsingen på tradisjonelt tv-innhold på nettutgaven går parallelt med at vi har satt oss egne målsettinger med levende bilder internt. Vi tror det er viktig at vi gjør dette på flere fronter fordi det vil være behov for mye innhold med levende bilder på nettutgaven. Nyhetsinnholdet kan vi lage selv, mens det mer magasinpregede innholdet vil det være nyttig å kunne få gjennom samarbeidet i Trønder-TV.

  En viktig målsetting for 2014 har vært å bli størst med nettutgaven i vårt område. Dette maktet vi høsten 2014, og det var en viktig milepæl for hele mediehuset at vi ble størst. Samtidig har vi hatt en betydelig annonsevekst på de digitale utgavene som gjør det lettere å forsvare nye løft i det redaksjonelle arbeidet.

  I 2013 lanserte vi et helt nytt redaksjonelt prosjekt med «Felttoget i Nord-Trøndelag», som samlet mye historisk materiale om starten på den andre verdenskrig i Nord-Trøndelag. Prosjektet har høstet mange lovord og anerkjennelse blant annet ved å bli nominert til nordisk digitalpris i 2013. Prosjektet ble også honorert med hederlig omtale på journalistkonferansen Hellkonferansen. Dette var et stort løft for hele redaksjonen.

  Derfor var det viktig at vi i 2014 også kunne lansere et nytt prosjekt basert på datastøttet journalistikk og digitalt først. Vi lanserte før jul prosjektet «Onkel i Amerika» som handler om den store utvandringen til USA fra Nord-Trøndelag. I første rekke omhandler dette utvandringen fra 1850 til 1920. Prosjektet ble lansert samtidig på papir og på nett – og en av ambisjonene er å kunne lære nye aldersgrupper hvor omfattende utvandringen fra Trøndelag var. I den omtalte perioden dro det mer enn 80.000 trøndere til USA.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Når landet har fått en ny regjering er det viktig at vi i de lokale og regionale mediehusene følger tett med på de nye styringssignalene som kommer fra det nye regimet. Både for at vi skal kunne informere leserne om hva signalene går ut på, men også for å vise de konsekvensene dette har for det distriktet vi er satt til å rapportere om.

  Gjennom 2014 har vi sett at det har kommet en rekke forslag fra den nye regjeringen som har skapt debatt og som det har vært viktig at avisene rapporterer om. Dette gjelder ikke minst kommunal- og regionalminister Jan Tore Sanner sitt forslag om å se på kommunestrukturen med sikte på å få færre kommuner. Dette er en sak som vil oppta samfunnsdebatten både lokalt og regionalt i lang tid og det er viktig at vi bruker tid og krefter på rapporteringen.

  Trønder-Avisa har valgt å bruke mye plass og ressurser på denne saken i 2014. Blant annet har vi vært i Danmark hvor vi i en serie reportasjer har vist hvordan kommunereformen har virket i vårt naboland og hva man sier blant annet om borgermedvirkningen og demokratiet noen år etter reformen. Samtidig har vi sett på hva en mulig sammenslåing av de to trønderske fylkeskommunene vil bety. I Nord-Trøndelag har fylkeskommunen en helt annen plass i folks bevissthet, både hos unge og eldre, enn den har for eksempel i vårt nabofylke Sør-Trøndelag.

  Katastrofen som rammet Hasvåg og Småværet i Flatanger har fulgt oss gjennom store deler av 2014. For Trønder-Avisa har det vært viktig å kunne følge opp de to samfunnene og folk som bor der også etter at de nasjonale mediene og rikspolitikerne har forlatt stedet. Vi har derfor fulgt opp oppbyggingen i flere etapper – og på slutten av året valgte vi å utnevne Flatanger brannvesen til «årets navn» i Nord-Trøndelag, en årlig kåring som Trønder-Avisa gjør.

  Etter brannen har det også vært en betydelig offentlig debatt om sikkerhet og beredskap i samfunnet. Det er påpekt at uten den lokale innsatsstyrken som kunne rykke ut på kort varsel med stor lokalkunnskap hadde ikke brannen i Flatanger endt så bra som den tross alt gjorde. Dette har vært i kontrast til storsamfunnets ønske om å ha robuste brann- og redningstjenester. Her har det vært en viktig debatt – kanskje noe i skyggen av debatten rundt hva som skal skje med politi- og lensmannsetaten som også har preget den offentlige debatt i våre spalter – både gjennom kronikker, debattinnlegg og reportasjer i 2014.

  Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) er et unikt prosjekt som gir betydelig kunnskap om befolkningens helsetilstand. Det blir forsket mye på det materiale som ligger i databasene fra helseundersøkelsene, og Trønder-Avisa har gjennom flere år fulgt opp med reportasjer og debatter rundt noen av de funn som er gjort i undersøkelsen. Det er viktig å kunne reise offentlig debatt rundt det som er gjort av funn i HUNT.

  Det er en del saker som har fulgt oss de siste årene og hvor pressen har hatt en særlig rolle for å bidra til at det blir reist en offentlig debatt om ressursbruk. En av disse sakene er etableringen av Rock City i Namsos, hvor både staten, fylkeskommunen og Namsos kommune har bidratt med betydelige millionsummer for å realisere en ide som det i ettertid kanskje viser seg at det ikke var grunnlag for. Eller en ide som det i alle fall ikke var enighet om hvordan man skulle utvikle.

  En av de vanskeligste delene av samfunnsrollen til avisene er knyttet til debatten rundt innvandring og integrering av flyktninger og asylsøkere i landet. Vi har over år sett at debatten har en tendens til å bli ensrettet og slagordpreget. Dette vises blant annet i kommentarfeltene på nettutgaven knyttet til slike saker, hvor det fort går fra å være debatt til å bli ren sjikane,. Dessverre har vi ofte måttet stenge kommentarfeltene fordi vi vet at debatten i løpet av kort tid utarter.

  Vi har imidlertid på reportasjeplass klaget en rekke saker som handler om integrering av nye grupper i det nordtrønderske samfunnet. Non som blir tvangsutsendt mot sin vilje – og mot mange i lokalsamfunnets vilje, men også gode eksempler på vellykket integrering av nye innbyggere.

  Trønder-Avisa har over tid bygget opp en meget viktig stemme i samfunnsdebatten – ikke bare i våre spalter og ikke bare i Nord-Trøndelag, men i hele Trøndelag. Politisk redaktør i Trønder-Avisa, John Arne Moen, har en meget viktig stemme i den trønderske samfunnsdebatten. For oss er det viktig å bygge opp under denne stemmen og sørge for at han er en viktig del av merkevaren Trønder-Avisa.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Mesteparten av de interne ressurser vi har til kompetanse har i 2014 vært brukt på levende bilder. En rekke medarbeidere har frisket opp tidligere kurs om videoredigering. Atter andre har lært seg å bunne bruke live-utstyret vi har investert i. I tillegg har vi nå lært opp flere som kan håndtere kamera på sportssendinger og live-arrangementer. Og ikke minst har vi jobbet en god del med journalister som skal stå foran kamera i helt nye situasjoner både som kommentatorer, nyhetsreportere og sportskommentatorer.

  Høsten 2014 gjorde vi endringer i organiseringen av nyhetsarbeidet. Gjennom dette fikk vi styrket nyhetsledelsen og redigeringen både på nett og papirutgavene. Som et ledd i dette arbeidet har vi kjørt interne seminarer for å skolere medarbeiderne også i ne roller i nyhetsoperasjonen.

  I 2013 gjennomførte Trønder-Avisa et stort kompetanseløft i hele bedriften gjennom en digitale kompetanseuke. Den andre del av kompetanseløftet ble gjort tidlig i 2014, i uke 3. Da gjennomførte vi nok ei kompetanseuke, om enn i en noe mer komprimert utgave (over tre dager) – om lag 20 ulike kurs og foredrag for alle ansatte med fokus på papiravisa, inkludert opplæring i ny versjon av Saxo.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  I løpet av 2014 er vi blitt innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) i to forskjellige saker.

  Ingen av sakene har ført til fellende dom i PFU.

  – Arve Løberg,
  sjefredaktør og adm. dir.

  Legg til i min rapport