Snåsningen

Snåsningen – en stødig 20-åring! 2013 ga store forandringer for Snåsningen, da alle ansatte i bedriften ble skiftet ut med nye medarbeidere. Det gjorde blant annet at vi knyttet oss tettere opp mot avissøster Lokalavisa Verran-Namdalseid og eierselskapet Trønder-Avisa ved å ansette en felles markedskonsulent. I 2014 har vi funnet vår form. Satsingene vi startet i 2013 har blitt videreført og teknikken er blitt finslipt. Vi har drevet mer kostnadseffektivt enn i fjor samtidig som vi har fått stadig nye abonnenter. I likhet med andre aviser har vi merket at annonsesalget gikk treigere i 2014, men på grunn av godt arbeid har vi klart å holde inntektene over budsjett, slik at 2014 endte med et solid driftsoverskudd som - når denne rapporten skrives før årsregnskap er klart - ser ut til å gi en driftsmargin på omtrent ti prosent.

Fakta
Samlet opplag 1638
Utgiversted Snåsa
Ansvarlig redaktør Torun Støbakk (21)
Snåsa kommune
Kommer ut Onsdager
Daglige lesere totalt
0
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 0
 • Redaksjonelle årsverk
 • 2
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 31

  Mål og prioriteringer

  Innholdsmessig har avisa en positiv redaksjonell grunntone, hvor småstoffet, familie, historie, og organisasjonslivet får sin fortjente plass. Samtidig skal vi ikke lukke øynene for kritikkverdige forhold i snåsasamfunnet.

  Konkurransen i vårt nedslagsfelt er til stede, og ble i fjor større på grunn av en nyoppstartet nettavis for Snåsa. I 2014 merket vi også økt konkurranse om redaksjonelle saker fra regionavisa Trønder-Avisa. Vi er imidlertid sikre på at vi har alle forutsetninger til å være best, og har på tross av konkurransen styrket vår posisjon i 2014. Vårt mål er at vi ikke bare skal vi være den viktigste nyhets- og informasjonskanalen i Snåsa; vi skal også være motoren for den lokale debatten. Det har vi vært i 2014, og det vil vi fortsette å være.

  Opplaget vårt er stabilt, men sammenlignet med 2013 opplever vi i 2014 en liten økning, uten at vi har brukt penger på spesielle kampanjer. Det tar vi som et tegn på at avisen er attraktiv, og at avisens har et godt renomme. Selv om vi øker, er det ikke jobbet godt nok arbeid med å verve nye Snåsningen-abonnenter. I 2015 bør vi forsøke å i større grad drive målrettet opplagsarbeid. 2015 blir et spesielt år for Snåsningen. I september fyller avisen 20 år, noe vi naturligvis har tenkt å markere i inneværende år. Avisen får også ny redaktør/daglig leder 1.februar, da Torun Støbakk slutter etter to år i jobben og erstattes av tidligere Adressa-journalist Birger Ringseth. Dessuten går Lokalavisa
  Verran-Namdalseid ut av markedssamarbeidet de har hatt med Snåsningen og Trønder-Avisa de siste to årene, noe som sannsynligvis vil åpne nye muligheter for samsalg mellom Trønder-Avisa og Snåsningen. 2015 vil også bli året Snåsningen får nettavis.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  I 2014 har redaksjonen satt flere viktige saker på dagsorden. En av dem er byggingen av Snåsa Helsesenter, som Snåsningen har omtalt gjennom flere artikler.

  Snåsningens avsløringer om kommunens håndtering av byggeprosessen har avdekt omfattende rutinesvikt på flere områder i Snåsa kommune, og ført til at KomRev Trøndelag har startet en ekstern gransking av saken. I mars skal kommunen møte entreprenøren i retten. Vi har også i 2014 viet en del spalteplass til diskusjonene om kommunereformen og interkommunale samarbeid i Snåsa, et tema vi ser at engasjerer lesermassen vår og det politiske miljøet i bygda.

  I 2014 har vi, som året før, jevnlig fulldistribuert avis til nabokommunene i nord (Indre Namdal) og deler av Steinkjer kommune. I disse utgavene har vi forsøkt å gjøre en viss redaksjonell tilnærming, slik at sakene som står i avisa også er interessante for «naboene» i nord, samtidig som Snåsningen fortsetter å være det den skal være: En lokalavis for Snåsa. En annen spesiell satsing som bør trekkes fram er Grongnytt. På senhøsten 2014 vant vi nemlig en tilbudsrunde på produksjon av informasjonsbladet til Grong kommune. Det har vi til nå tjent godt på, samtidig som det er med på å befeste vår markedsposisjon i regionen og gir oss nye innganger til annonsemarkedet i nabokommunene nord for Snåsa.

  Siden Snåsa er en tospråklig kommune, har også Snåsningen valgt å satse på sørsamisk stoff. I 2014 har vi hatt minst en sørsamisk side i hver utgave. Mens vi i fjor satset stort med historiens første sørsamiske og norske sametingsvalgavis, har året 2014 ingen slike spesielle satsinger. Vi startet imidlertid arbeidet med en sørsamisk nettsatsing som vi håper å lansere i løpet av 2015.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Som ukeavis i et lite og gjennomsiktig lokalsamfunn som Snåsa, legger vi mye vekt på grundighet og etterrettelighet. Vi har ikke hatt PFU-saker dette året.

  Torun Støbakk,
  redaktør/daglig leder.

  Legg til i min rapport