Vikebladet Vestposten

Lokalavisa Vikebladet vart stifta i Ulsteinvik i 1929. I 1989 vart avisa slått saman med Vestposten på Hareid, og namnet vart Vikebladet Vestposten. Redaksjonslokala ligg i Ulsteinvik sentrum, og kjerneområdet er Ulsteinvik og Hareid. I 1999 vart Vikebladet Vestposten kjøpt opp av Sunnmørsposten og våren 2009 vart vi ein del av Polaris Media. Frå 2000 har vi kome ut med nettavisa vikebladet.no. Per døgn har vi i snitt 12 oppdateringar og gjennomsnittleg 8000 lesarar på web, 4000 lesarar på mobil og 11000 lesarar av papirutgåva.

Fakta
Samlet opplag 3966
Utgiversted Ulsteinvik
Ansvarlig redaktør Anne Gry Eilertsen (59)
Ulstein og Hareid kommunar.
Kommer ut tysdag, torsdag og laurdag
Daglige lesere totalt
11000
Daglige brukere på nett
8000
Daglige brukere på mobil
4000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3308
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 41
 • Antall kommentarer
 • 6
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 11
 • Antall gjestekommentarer
 • 41
 • Antall leserinnlegg
 • 272

  Mål og prioriteringar

  Året 2014 vart spesielt for Vikebladet Vestposten. Ei makaber drapssak på Hareid i august rysta heile nasjonen og gav lokalavisredaksjonen utfordringar. At det vart bestemt å sette den 28 år gamle ferja «Ullensvang» inn i sambandet Hareid-Sulesund har også fått mykje spalteplass. Det same har fastlandssambandet HAFAST (Hareid Fastlandssamband). Vi har også skrive mykje om demensomsorga i Hareid og Ulstein. Og som vanleg har fotballaget Hødd (bildet) fått mykje spalteplass. Utbygginga av Sjøgata i Ulsteinvik sentrum med tilhøyrande nye bustad- og forretningsbygg har også vore mykje omtala.

   

  Mål og prioriteringar:

  Vikebladet Vestposten skal vere den viktigaste kanalen på formidling av nyhende og historier på papir, e-avis, nett og mobil for alle som bur i Hareid og Ulstein, men også vere eit viktig informasjonsorgan på nett for Herøy og Sande.

  Vi skal skape innhald både i papir og på nett som folk i regionen vår ikkje klarer seg utan.

  Nyhende er eit prioritert område for oss. Men gode reportasjar, der vi kjem nær på folk, er også eit viktig krydder i lokalavisa vår.

  Vikebladet Vestposten skal også vere ein debatt-arena der folk får sleppe til med meiningane sine. I tillegg til lesarinnlegg-sider, har vi derfor også eit fast kommentarkorps kvar laurdag.

  Å skaffe gode saker til nett er eit prioritert område. Målet vårt er å skaffe oss endå fleire daglege brukarar på vikebladet.no.

  I januar 2015 tok Vikebladet Vestposten i bruk ny e-avis med Visiolink-løysing. Vi bur i eit område med mange offshorearbeidarar og folk som er på reisefot, og har tru på at e-avisa kan skaffe oss nye abonnentar.

  Legg til i min rapport

  Avisa si samfunnsrolle

  Vikebladet Vestposten skal informere og engasjere lesarane, og skal setje saker på dagsorden.

  8. august 2014 vart ein ung mann funnen drepen i eit husvære på Hareid. Rykta begynte å gå, og etter eit døgn gjekk politiet ut med opplysningar om at den drepne var partert. Naturleg nok var dette ei sak som både Oslo-avisene og NRK fatta interesse for, og presseoppbodet vart stort på Hareid.

  Vi merka raskt at ting som står i lokalavisa slår mykje sterkare i nærmiljøet enn kva det gjer når til dømes VG eller Dagbladet skriv om ei slik sak. Det vart derfor ein balansegang kor mange detaljar vi skulle kome med. Både på papir og nett.

  At politiet under ein pressekonferanse uttalte at saka ikkje var relatert til eit narkomiljø (noko det viste seg at ho var), vekte stor merksemd - og også ei viss utryggheit i lokalmiljøet. Avisa skreiv etter eit par veker ein leiar om dette.

  Vikebladet Vestposten skreiv i 2014 over 40 artiklar om bilferja «Ullensvang». Etter å ha skrive kontrakt med Møre og Romsdal fylkeskommune bytta selskapet Norled ut sju år gamle «Tidefjord» med den 28 år gamle «Ullensvang». Avgjerda skapte rabalder både blant pendlarar, næringslivet i regionen og i avisspaltene våre. Vi har skrive tre leiarar om denne saka.

  Hafast (Hareid Fastlandssamband) vart det også skrive mykje om i 2014. Ørsta/Volda-regionen jobba for at fjordkryssinga av E39 skulle gå mellom Festøy-Solevåg. Men i mars 2014 vedtok Regjeringa at traseen blir mellom Hareid og Sulesund. ” Eg vart rørt til tårer”, kommenterte styreleiar Gunvor Ulstein i Hafast til Vikebladet Vestposten. Vi var med Hareidsordføraren heim til 86 år gamle Olav Fure, mannen som 23 år tidlegare starta arbeidet for eit ferjefritt samband over Sulafjorden, for å fotografere han med flagg og kake.

  Demensomsorga i Hareid og Ulstein har også fått mykje spalteplass i 2014. Det starta i juni då avisa laga ein reportasje med Gunnar Øvrelid, som henta heim den demenssjuke kona si frå sjukeheimen, fordi han meinte den skjerma avdelinga vart for dårleg driven. «Ei skam for velferdsstaten», var tittelen på reportasjen, som utløyste fleire artiklar der pårørande og tilsette i Ulstein kommune kunne fortelje om liknande tilstandar der.

  Det mest leste sakene på nett i 2014:

   - Politiet storma huset vårt – 23.559

  Såg hunden forsvinne – 11. 661

  Mistenkeleg dødsfall  – 10.406

  – Eg berre venta på at det skulle skje  – 10.296

  Hjort på fylla – 8.801

  Fann død mann i fjøra  – 8304

  Mannen er funnen død  – 8.161

  Grov utnytting på kyrkjetrappa  – 8.119

  Her vart det krøll for skiltmakaren  – 7.753

  Varer for fleire hundre tusen er stolne  – 6.621

                                

  Mest sette video i 2014:

   

  Køyrer du rett i sentrum?

  Feil eller manglande plassering og signalgiving kan føre til skumle situasjonar i trafikken. Trafikklærar Kjell Erik Rotevatn tek deg med gjennom Ulsteinvik sentrum og forklarar deg kva du gjer rett og galt når du køyrer på omkøyringsvegen.
  Legg til i min rapport

  Journalistfagleg utvikling

  Andreas Steinnes Bjerknes har vore med på eit frontredigeringskurs i regi av Polaris Media Nordvestlandet.

  Han har også hospitert ein dag i Sunnmørsposten for å få eit innblikk i korleis større redaksjonar deskar nettavisa si.

  Alle journalistane var med på kurset Mobilreport i Ørsta, med Leif Arne Danielsen og prosjektkoordinator Per Kristian Bratteng som læremeistrar.

  Vi evaluerer kontinuerleg vårt eige produkt. Ein gong i veka går vi gjennom avisene på redaksjonsmøte for å diskutere produkt og vinklingar på sakene.

  Det har også blitt ein vane å ta oppstilling framfor Cxense-Analytics for å diskutere kva saker som går godt eller dårleg.

   

  Etikk:

  Vi hadde ingen klager til PFU i 2014.

  Avisa har sterkt fokus på etikk og er medvitne på at papir og nett skal ha same etiske norm og standard.

   

  Anne Gry Eilertsen,

  ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport