Vigga

Lokalavisa Vigga startet opp i 1987, som et samarbeid mellom Studio A og kommunene Lesja og Dovre. Avisa startet som en gratisavis som ble sendt ut til husstandene. Lenge var Vigga et kommunalt informasjonsorgan. I 2006 kjøpte Fjuken Vigga, og vi ble så en del av Polaris-familien. Vigga.no ble opprettet tidlig, men det har ikke vært jobbet spesielt med nettsiden før i 2012. Nå jobber vi aktivt med nettsiden sammen med hovedproduktet vårt, den ukentlige avisa. Vi dekker stort og smått for sine lesere lokalt, og abonnenter ellers i verden som har tilhørighet til Lesja og Dovre. Ved årsslutt 2014 har journalist Guro Vollen søkt seg permisjon for å jobbe et år hos Dølen, også en avis i konsernet. Vi fikk inn vikar for Guro i starten av 2015, Katrine Stensland, som har vært frilanser hos oss i en årrekke. Ellers er staben den samme, fem driftige damer med base i redaksjonen på Dombås.

 Fakta
Samlet opplag 2189
Utgiversted Dombås
Ansvarlig redaktør Maria Kampesæter Kleiven (25)
Lesja og Dovre kommuner
Kommer ut Torsdag
Daglige lesere totalt
5700
Daglige brukere på nett
0
Daglige brukere på mobil
0
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 1392
 • Redaksjonelle årsverk
 • 4
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 48
 • Antall kommentarer
 • 2
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 2
 • Antall leserinnlegg
 • 144

  Mål og prioriteringer

  Vi har ett hovedmål; å være ei aktuell og nær lokalavis.

  I år har vi jobbet mye mot konkrete nettmål, og delvis oppfylt dem. Vi har økt antall lesere på nett, men ikke helt opp til det hårete målet vi har satt oss. Vi har hatt som mål å publisere minst én video i uken, dette har vi ikke oppfylt, men vi jobber stadig med å utvikle oss på nett.

  Papiravisa er fortsatt vårt sterkeste produkt. Det er her hovedgrunnlaget for inntekter ligger, selv om vi nådde budsjettmålet på nettannonser i 2014. I 2015 har vi mål om å fornye bladbunaden, ikke drastiske endringer, men friske opp designen noe.

  I september og november hadde vi to fyldige aviser med temabilag; Haust i Lesja og Dovre og Førjul i Lesja og Dovre. Dette for å forsøke noe nytt, i stedet for vintermagasinet vi har hatt i november. Vi hadde store reportasjer, og fikk mange gode tilbakemeldinger på utgavene. Dette er noe vi vil jobbe mer med og videreutvikle i 2015.

  Vi jobber stadig med tyngre og vanskelige saker. I nyhetsbildet har vi blitt mer synlige, og har vært først ute mange ganger med mindre og større nyhetssaker. Det er ofte vanskelig å prioritere saker, mange er jevnt over like viktige. Selv med begrensede ressurser føler vi at vi er en aktiv lokalavis, som har god kontakt med leserne våre.

  Legg til i min rapport

  Viktigste saker

  Giax-samarbeidet 

  Det interkommunale Giax-samarbeidet slo sprekker i 2013, og avdelingen i Lom og Dombås ble avviklet. I 2014 kjøpte kommunen bygningen, og i en prøveperiode huset de en bedrift som prøvde å etablere en garasjeproduksjon, Lesja Dovre vekst. Lesja og Dovre kommuner har hatt tiltaksplasser, arbeidstreningsgrupper og varig tilrettelagte arbeidsplasser tilknyttet produksjonslokalet. I utgangen av 2014 ble det kjent at produksjonen av garasjeelementene ble for dyr. Rapport etter prøveperioden ble lagt frem etter nyttår.

  Videregående skole

   

  Elevrådet på NGVGS avdeling Dombås, vil holde frem med tre klasser på Hjerleid også neste år. (Foto: Guro Vollen)

  Nedleggelsen av treårig studiespesialiserende fag på Hjerleid kom like før jul 2013, da fylkestinget i Oppland vedtok ettårig studiespesialiserende på Dombås.

  Siden da har lokale politikere kjempet videre for er treårig tilbud på Dombås, med fokus på en landsdekkende skiskytterlinje. Det er ein sak som har skapt stort lokalt engasjement, med blant annet en foreldregruppe som har lagt ned mye arbeid med å finne muligheter for treårig videregående skole, og argumenter for dette.

  Elever har også engasjert seg i saken, de sendte i november et brev til fylkesopplæringssjefen, hvor de mener at kun én klasse bryter med opplæringsloven.

  Barnehage

    

  Skuffa foreldre etter vedtaket om nedlegging av Kjøremgrenda barnehage ble gjort. (Foto: Astrid Kvam Helset)

  Kjøremgrenda barnehage i Lesja ble vedtatt nedlagt fra august 2015 like før jul. Det var stor motstand fra både foreldre og ansatte mot å legge ned avdelingen. Bakgrunnen for nedleggelsen var innsparinger i kommunen, og en nedleggelse vil gi en innsparing på  1,2 millioner kroner årlig.

  Legevakt

   Oppslaget i papiravisa om legevaktordningen.

   

  Legevaktordningen for Nord-Gudbrandsdalen skulle endres i 2014. Saken ble behandlet forskjellig i de seks kommunene i regionen, og er på vent til akutt-utvalget kommer med sin rapport i 2015. Kommuneoverlegeforumet i kommunene vil ha styrket legevakt på LMS, en legevakt som er mer ute i regionen, en styrking av ambulansen og fortsatt bruk av «mens vi venter på ambulansen».

   Brannstasjon

   

  Geir Groven i Jora Bygg og laft sikret arbeid til staben gjennom vinteren, på grunn av mildvær. (Foto: Maria Kampesæter Kleiven)

  Etter to likelydende vedtak i Lesja og Dovre kommunestyrer, ble det omsider klart for ny brannstasjon til brannkorpset. Leieavtalen i eksisterende lokaler gikk ut i 2013, og har lenge vært  klart at det var behov for mer moderne og funksjonelle lokaler. På grunn av en mild vinter kom byggingen fort i gang før jul.

   

  Kvalsvik

  Kvalsvik Produksjon AS har hovedkontor i Ulstein kommune, og flyttet produksjonslokalene sine fra Hareid til Dombås i 2008. (Foto: Guro Vollen) 

  Dovre kommune bygde fabrikkhallen til Kvalsvik produksjoner AS, skreddersydd til kjøkkenprodusenten i 2008. I 2014 ble det kjent at Kvalsvik har økonomiske problemer, og jobbet med å snu utviklingen. Ferdigstilling av fabrikkhallen var ikke klar, seks år etter bygget ble tatt i bruk.

  Vi har jobbet mye med saken, og har konkurrert tett med GD. Like etter nyttår i 2015 rullet GD opp sak om at de ansatte hadde utestående lønn, og de utenlandske arbeiderne hadde lavere lønn enn de norske. Slike saker er tidkrevende å jobbe med, og det er en utfordring å vurdere informasjonen vi får tak i.

   Innvandring

   

  Hinda flyttet til Lesja i høst, og venter fortsatt på at sine åtte barn skal komme etter. Lesja kommune var rask i vendingen da forespørselen om å bosette Hinda kom, og sa straks ja. (Foto: Guro Vollen)

  Vi hadde i en artikkelserie i tre deler, med fokus på innvandrere i kommunene våre. Vi møtte en familie som var bosatt på Dombås, en enslig mann som var på vent for å få tildelt kommune, og Hinda som var kommet til Norge, men som venter på gjenforening med sine åtte barn. Det var sterke møter for journalisten, og vi tror artiklene ga nytt innblikk i en annen hverdag. 

  Mest leste nettsaker:

  1. Uke 50 var topp-uke på nettstatistikken vår, det var da Dovrefjell Hotell brant. Her er de to sakene som ble mest lest denne uken: http://www.vigga.no/2014/12/video-og-bilde-fra-hotell/

  http://www.vigga.no/2014/12/har-kontroll-paa-brannen/

   2.Vår sak om den historiske 17.mai-feiringen på Dovrefjell var den mest leste enkeltsaken på nett.

  Her er   bildeserien fra 17. maifeiringen på Hjerkinn

   3. Trafikk er også interessanttema for leserne, og ofte er dette korte saker med mye info. Trailerfloken på E136: http://www.vigga.no/2014/03/losnet-floke/ , var mye lest.

  Vogntoget som veltet ved Jora bru ble en nasjonal nyhet,  og utrolig nok overlevde de fleste pakkene den strabasiøse turen til Ålesund.

   

  Legg til i min rapport

  Priser

  Vi har ikke fått noen priser i år, annet enn et par konfektesker og buketter fra fornøyde lesere. Noe som kanskje settes enda mer pris på, enn en diplom på veggen. Målet for 2014 er å få minst en hederlig omtale på LLA-samlingen i Bergen.

  I desember ga vi fire julehilsener til personer nominert av leserne. Det var veldig åpne rammer for å foreslå kandidater, og vi fikk inn utrolig mange flotte bidrag. Poenget var å gjøre stas på noen som gjør en ekstra innsats i hverdagen, foreninga eller jobben. Samtidig fikk vi inn forslag som kan resultere i intervju senere.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Etikk:

  Vi har ikke blitt meldt til PFU.

  En sak som gav oss etiske utfordringer, var en case i forbindelse med årsrapporten til Pasient- og brukerombudet. Rapporten viste klagefrykt i små kommuner, og at kommuner trenger større innbyggertall for å ivareta gode tjenester.

  Ekteparet Bonsaksen har en sønn med sammensatte behov, og valgte å fortelle sin historie i Vigga. Foreldrene har måttet jobbet hardt for å få oppfølging av vedtak gjort i kommunen, og for å få vedtak når det var brukt makt mot sønnen. Dette krevde grundig forarbeid fra journalisten, og var en tidkrevende og tøff sak. Det var mange hensyn å ta, både i forhold til sønnen og de andre søsknene. Kommunen fikk fritak fra taushetsplikten fra foreldrene, men valgte å ikke kommentere saken.

  – Det var viktig å møte foreldrene på hjemmebane for å få deres historie. Mange og tykke permer med korrespondanse, vedtak, klager på oppfølging av vedtak, manglende varsling. Lista var lang, og det var tøft å møte dem. Alt de hadde ønske om, var å bare få være foreldre. Det storsamfunnet skulle bidra med, som veiledning til retter og muligheter, konkret bistand og oppfølging av tilkjempa vedtak, alt dette var det store mangler ved, slik de så det. At kommunen ikke benyttet seg av sin mulighet til å snakke om praksis, forsterket dessverre inntrykket av at de beskyttet seg selv, sier journalist Guro Vollen om saken.

  Vi holder fortsatt tett øye med kommunene, i forhold til om de følger reglement, og postjournaler og offentlighetspraksis. Vi sender stadig innsynskrav på lukkede dokumenter. I høst sendte vi et generelt innsynskrav på kalenderne til rådmenn og ordførere i Lesja og Dovre. De ga avslag, og vi prøvde innsynet hos Fylkesmannen. Der fikk vi medhold, men kun én rådmann etterkom kravet før jul.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi var tre stykker på LLA-samlingen i mars. To av journalistene var på videokurs med samarbeidsaviser i Polaris Nordvestlandet. Redaktøren startet på Start-kurset i regi av IJ i høst, og har eksamen i mai 2015.
  Vi har løpende evaluering og planlegging av avisa.
  Konkurransesituasjonen er nokså lik som i 2013. Vi har ingen andre lokalaviser i vårt område, vi konkurrerer mot regionavisa GD. 
  Legg til i min rapport