Sunnmørsposten

I over 130 år har Sunnmørsposten hatt en viktig rolle i nordvest, ved å informere om det som skjer, avdekke kritikkverdige forhold, framheve det positive, knytte sammen folk i bygd og by og gi rom for ideutvikling, dialog og debatt. Sunnmørsposten er det største mediehuset mellom Bergen og Trondheim, og har en solid posisjon både på papir, nett og mobil. Hovedredaksjonen ligger i Ålesund, og mediehuset dekker 25 kommuner. 2014 har vært preget av digital innovasjon, omlegging av papiravisa, innføring av betalingsløsning på nett og mange redaksjonelle utmerkelser.

 

Fakta
Samlet opplag 25722
Utgiversted Ålesund
Ansvarlig redaktør Hanna Relling Berg (56)
25 kommuner på Nordvestlandet
Kommer ut Alle dager minus søndag
Daglige lesere totalt
73000
Daglige brukere på nett
58000
Daglige brukere på mobil
31000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 14578
 • Redaksjonelle årsverk
 • 50
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 530
 • Antall kommentarer
 • 300
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 1950

  Mål og prioriteringer

  Sunnmørsposten  skal være pådriver for positiv utvikling i nordvest, ved å informere om det som skjer, avdekke kritikkverdige forhold, knytte sammen folk i bygd og by,  og gi rom for ideutvikling, dialog og debatt.  Det er mange prosjekter som er blitt  virkelighet fordi noen i sin tid lanserte ville  ideer og tanker gjennom Sunnmørsposten.

  I takt med at leserne flytter seg fra papir til digitale kanaler,  skal vi sørge for å tilby innholdet vårt  på de plattformene som leserne ønsker å bruke for å oppdatere seg. Dette er bakgrunnen for at Sunnmørsposten lanserte Pluss-løsning mot slutten av året, en løsning som betyr at  man må være abonnent eller løssalgskjøper for å få tilgang til alt redaksjonelt stoff. 

  Hurtighet og dybde.

  Vår strategi handler om å utvikle god journalistikk både når det gjelder hurtighet og dybde. Når det er gasslekkasje i sentrum av Ålesund eller brann i Sykkylven er det behov for å nå ut med informasjon øyeblikkelig, slik at de som bor i nærheten kan lukke vinduene. Tidligere måtte vi vente til dagen etter med å fortelle historien. Nå kan vi både oppdatere leserne våre fortløpende på nett og mobil, og samtidig gi oversikt i papiravisa/eAvisa dagen etter.

   Innovasjon og SmpLab

  Digitaliseringen gir oss nye muligheter som vi tidligere bare kunne drømme om. Dette er bakgrunnen for at vi har etablert vårt eget «utviklingslaboratorium» i hjertet av redaksjonen, med en webutvikler og designer. Store deler av året har vi også hatt en journalist fast tilknyttet SmpLab,  og det er et mål å få til dette videre. Vi har har tro på at den journalistiske utviklinga må skje i et pulserende nyhetsmiljø på desken. Vårt «laboratorium» skal løse både de dagsaktuelle sakene, og de mer langsiktige prosjektene.  Vi tar utgangspunkt i den «hverdagslige journalistikken», og prøver ut nye verktøy for å skape større engasjement, interaktivitet og forståelse. Vi har tro på at god journalistikk er grunnleggende viktig for at demokratiet skal fungere – også på lokalt plan.  For eksempler når vi presenterer kommunebudsjettet interaktivt, når vi  viser hvordan kysten vår er forurenset og visualiserer hvordan lokale bedrifter bidrar til nasjonal verdiskaping.  Grunnlaget for den vesentlige lokale debatten er nettopp at folk blir orientert om hva som foregår i deres lokalsamfunn.

  Produktutvikling

  Vi er også opptatt av å videreutvikle papirutgaven, og i 2014 lanserte vi nye fredagssider med reportasjer, kulturkalender, test av kafeer og lunsjtilbud og en egen aktivitetsside for barn. Dette ble gjort samtidig som vi samlet hele papiravisa i en rygg.  Noen lesere mislikte at de ikke lenger kunne dele avisa ved frukostbordet, mens andre opplevde at avisa ble lettere å orientere seg i, både redaksjonelt og annonsemessig.

  Mest lest på smp.no

  Dette er de ti sakene på smp.no som ble mest lest i 2014:

  Omkom i kollisjon med vogntog

  - Ufattelig at folk kan få seg til å gjøre noe sånt

  Ung gutt omkom i ulykke

  Ikke heilt innafor

  Finn.no fjernet flax-lodd

  Historien om en oppvaskmaskin

  Bestialsk syn på fjøreturen

  Sensasjonelt smykkefunn i fjæra

  Savnet mann funnet død

  Måtte ut med 670.000 då huset brann

  Videoer som ble mest sett

  Disse videoene ble mest sett på smp.no i 2014:

  Sandskuta gikk i berghammeren 

  Se Kjellen løser samferdselsproblemene på Nordvestlandet

  Høy vannstand i Ålesund

  Den siste cowboy - i hjortevest

  Flomvatnets ville ferd mot møbelfabrikken

  Filma ulven på nært hald

  Helikopterbilder av rasfarlige Mannen

  Her kommer "Bølgen"

  Boret seg opp i byparken

  Brann i søppelfylling gir giftig røyk

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

   

  Gjennom året har Sunnmørsposten satt søkelys på mange vesentlige temaer i vårt distrikt:

  Rus bak rattet:

  Hvert år blir mennesker skadet eller drept i trafikken  på grunn av rusmisbruk. «Rus bak rattet» var en serie som ble presentert i Sunnmørsposten i april 2014.  Sakene viser utbredelsen av ruskjøring i Sunnmøre politidistrikt. Data fra nesten 1000 promilledommer i årene 2008 til 2013 ble analysert, og resulterte i flere større lokale reportasjer. Flere ofre for promille ble intervjuet. Sakene ble publisert på både web, mobil og papir, vi laget også en egen nettside med mye av innholdet fra sakene, og med en test hvor folk kunne sjekke sine egne holdninger til promillekjøring.

  https://smpno.wordpress.com/2014/04/09/rus-bak-rattet/

  Drapsåret 2014:

   – Jeg har aldri noen gang vært borti et drap av en så brutal karakter - som dette parteringsdrapet på Hareid. Ordene til den erfarne drapsetterforskeren Sven Åge Rønning i Kripos oppsummerer det som skjedde i en sosialbolig på Hareid en flott sommerdag i august. Drapsalarmen gikk 9. august, og i flere uker fremover var det som visste seg å være et særdeles brutalt drap på Sami Milheim (20), noe som preget Sunnmørspostens spalter. Den 21. oktober gikk drapsalarmen på Sunnmøre igjen, denne gang i Ålesund. I forbindelse med en brannutrykning til et bolighus i Spjelkavik ble liket av Åge Stavran (35) funnet. Det utløste flere politiaksjoner de nærmeste dagene, og tre unge menn i alderen 19-26 år er nå varetekstfengslet, siktet for drap, mordbrann og likskjending. En 22-åring har erkjent drapet. 

  Den maritime klynga

    «Skapt av klyngen» er en reportasje som tar historien om overleveringen av et offshorerederis nye, avanserte ankerhåndteringsfartøy ett steg videre. Gjennom en unik grafikk får leserne for første gang synliggjort hvordan den maritime klyngen på Nordvestlandet «ser ut». Grafikken viser hvordan «Far Sigma» med få unntak er blitt til ved hjelp av lokal teknologi og kompetanse. På Smp.no er grafikken gjort interaktiv slik at leseren kan klikke på punkter i kartet og få opplysninger om hvilke lokale virksomheter som har levert hva og hvor de befinner seg. Det passet ekstra godt at båten heter «Far Sigma». Sigma betyr sum, og båten framstår som summen av lokal teknologi og kompetanse. Reportasjen ble publisert 8. februar 2014 og senere på smp.no med interaktiv grafikk. Se her: http://www.smp.no/naeringsliv/article9107131.ece

   Sjukehusstriden

  Striden rundt plasseringen av sjukehus i Nordmøre og Romsdal  har preget alle de tre dagsavisene i fylket, og det  ble dramatisk da helsedirektør Astrid Eidsvik sluttet på dagen 4. desember.  Hun uttalte at hun ikke kunne fortsatte, fordi Helse Midt-Norge la seg opp i den lokale tomtevalg-prosessen. Hun ble dermed den tredje helsetoppen som trakk seg i løpet av kort tid.  VI gikk inn for å belyse alle sider ved prosessen, og få alle fakta på bordet, for å undersøke om det hadde skjedd noe kritikkverdig underveis.  Det kom blant anna fram at  helseministeren allerede sist sommer ga uttrykk for at han ønsket Molde som løsning i sjukehusspørsmålet.  Helseministeren måtte tåle kritikk i den åpne høringa på Stortinget, blant annet for å ha instruert daværende styreleder i Helse Midt-Norge til å si opp direktør Trond M. Andersen,  men statsråden  sitter etter alt å dømme trygt.

  LES OGSÅ: Alt om sjuhusstriden

  Vold mot barn:

   Høsten 2014 gikk Sunnmørsposten gjennom dommer ved to lokale tingretter i saker som handlet om vold mot barn. Dette avdekket rystende informasjon om hva barn blir utsatt for - også i Sunnmørspostens nedslagsfelt. Dette materialet ble fulgt opp med intervju av sentrale fagpersoner på saksfeltet. Det kom blant annet fram at barn sitter i avhør hos Statens Barnehus i Ålesund så ofte som tre ganger i uka. Det viste seg å være stort sprik mellom saker som blir meldt inn til systemet og saker som ender med dom. Sakene er vanskelig å etterforske fram mot eventuell tiltale, og fra politihold ble det ytret ønske om å opprette et eget voldsteam på samme måte som politet har et team som jobber mot seksuelle overgrep. I presentasjonen av sakene ble det lagt stor vekt å at sakene skulle henvende seg også til barn, og på smp.no ble det laget en egen barneversjon av saken. 

  Slik gjorde vi det: http://www.smp.no/pluss/article10387362.ece

  KOMMENTAR: Ser du meg ikkje?

  Kampen om tungtvannet

   Joachim Rønneberg var ydmykt til stede under frigjøringsdagen og nasjonaldagen også i 2014. Det ble et svært spesielt år for ham: Ålesund og Sunnmøre Turistforening rundet 125 år, Standalhytta – hans andre hjem i unge år – hadde hundreårsjubileum, og så selve høydepunktet: Avdukinga av monumentet på Rådhusplassen. Det skjedde på Rønnebergs 95-årsdag 30. august, med prinsesse Astrid i spissen for en forsamling av norske, britiske, franske og amerikanske militære. Også regjeringen var representert. Ålesund har ikke opplevd make til markering på mange tiår. Monumentet bærer «Akims» mantra: Fred og frihet er ingen selvfølge. I et intervju med Sunnmørspostens Svein Aam fortalte han at friluftslivet hjalp ham i overgangen til en sivil tilværelse: – Du visste ikke hvordan du kom til å reagere. Ville du få en baksmell? Ville du få psykiske problem? Og så hadde vi blitt så vant til å leve i fjellet at det drog deg av gårde, og du fant ut at det kunne være lurt å gi deg sjøl en sjanse til å kunne slappe av, og å komme ned på jorda. 21. desember døde ektemaken Liv, som hadde vært ved hans side siden han traff henne i fjellet i 1946. Det var derfor  forståelig at Joachim Rønneberg avsto fra all oppmerksomheten som ble TV-suksessen «Kampen om tungtvannet» til del i starten av 2015.

   

  Grunnlovsmagasinet

  Hva skjer når en familie fra 1814 møter en familie fra 2014?

  Dette var et av spørsmålene vi stilte oss som en del av dekninga i forbindelse med grunnlovsjubileet i fjor. I 1814 bodde det bare omlag 22.000 mennesker på hele Sunnmøre. Ålesund sentrum var et ørlite tettsted med noen få hundre innbyggere.

  I et forsøk på å finne svar på hvordan en fisker-familie på Sunnmøre levde for 200 år siden  intervjuet vi  lokalhistorikere. På bakgrunn av denne informasjonen kledde vi opp en familie i kostymer som liknet klær fra den gang og  tok dem med på bytur i Ålesund sentrum sammen med en familie av i dag.

  På sin ferd møtte våre to familier både borger og prest. Undervegs etablerte vi scener for å belyse kontrastene. Blant annet:  muntlig nyheter vs nyheter på mobil, bil som fremkomstmiddel vs båt, klippfisk som betalingsform vs bankkort osv 

  Vår «historiske» bytur  resulterte i en seks-siders reportasje i grunnlovsmagasinet i mai og en videoserie på nett. En ny måte å gjøre lokal historie levende: https://www.youtube.com/watch?v=_j_akn3lrUU

  Internasjonale Sunnmøre

  Vi lever i en region som er internasjonalt orientert, både ved at lokale bedrifter har virksomhet i utlandet og ved at mange utlendinger bosetter seg i nordvest. Dette preger også i avisa. I 2014 hadde vi blant annet journalister på reportasjetur til Brasil,  Spania  og Sverige. Vi gjennomførte også en serie intervju med innflyttere, slik at folk kan bli kjent med sine nye naboer. 

  Nobelprisvinnere

  Sunnmørsparet May-Britt og Edvard Moser fikk Nobelprisen i medisin sammen med John O'Keefe for sine oppdagelser av hjerneceller som lar oss bestemme hvor vi er, og hvordan vi kan finne veien fra ett sted til et annet. Vi har tidligere hatt flere reportasjer om arbeidet til ekteparet Moser, og  den gledelige begivenheten ble selvsagt godt dekket.

  Festivalsommeren i nordvest 

  Vi ønsket å gi leserne en samlet oversikt over festivaltilbudet og slik ble Festivalguiden til – som et nytt, nyttig og oversiktlig verktøy for det festivalglade publikummet.

  Hensikten med tjenesten er å hjelpe brukerne til å finne sin perfekte festival. Brukerne kan surfe seg gjennom jungelen av festivaltilbud, velge sine kriterier og finne godbiter for seg selv,  familien eller vennegjengen.

  Festivalguiden spenner fra de største festivalene til de mindre, lokale bygdefestivalene. Og inneholder ikke bare musikkfestivaler, men festivaler om alt fra gummibåter, til fjellturer og humor. Da Festivalguiden ble lansert i mai 2014 ble det umiddelbart en suksess. Festivalarrangørene var entusiastiske over å få være med, folk snakket tjenesten opp og teknikken fungerte!

  Festivalguiden ble utviklet som et pilotprosjekt, men har potensielt svært lang levetid. Den kan oppdateres og videreutvikles foran hver festivalsesong, og kan eventuelt brukes som utgangspunkt for en kulturkalender.

  I forbindelse med lanseringen av Festivalguiden ble det gitt ut et papirmagasin der guiden og noen av menneskene bak festivalene ble presentert.

  Kombinasjon av papirmagasin og guide på smp.no:  http://www.smp.no/kultur/article9749434.ece

   

  Sunnmørspostens digitale scene

  Ønsket om å gi lokale artister en arena, var ideen bak lanseringa av Scena. Gjennom hele 2014 har Sunnmørspostens digitale kulturscene vært et fast ukentlig innslag på smp.no.

  Som et prøveprosjekt gikk de første konsertene av stabelen i desember 2013. Interessen og entusiasmen for tilbudet ble så stort at vi allerede i januar 2014 etablerte Scena som et fast tilbud.

  Scena er bygd opp som en minikonsert der artisten presenterer tre låter. Konsertene, som varer rundt et kvarter, og er tatt opp på forhånd  i Sunnmørspostens lokaler og publiseres på fredager rundt lunsjtider – der av betegnelsen lunsjkonsert.

  Med mer enn 200.000 brukere på smp.no i uka gir Scena artistene en unik mulighet til å vise fram musikken sin til et stort publikum. Ingen andre scener på Nordvestlandet har et større potensiale.  

  Foreløpig er det musikk som har prega Scena på smp.no. Men vi er ikke fremmed for tanken om å åpne Scena også for andre typer kulturelle uttrykk, som teater, litteratur eller  dans.

  http://www.smp.no/kultur/article10243980.ece 

  Priser

  Dette er priser som Sunnmørsposten har delt ut i 2014:

  Ørjan Håskjold Nyland fikk Sunnmørspostens idrettspris

  Ørnulf Opdahl fikk Sunnmørspostens kulturpris

  Mannskapet på Bourbon Orca fikk Sunnmørspostens hederspris, for å ha berga nærmere 2.000 flyktninger fra drukningsdøden i Middelhavet. 

  Les mer om prisvinnerne her: http://www.smp.no/nyheter/article10482314.ece

   

   

  Dette er priser som Sunnmørsposten har mottatt i 2014:

  Medieprisene 2014:
  Årets lokale nettavis 2014 - smp.no.
  (Nominert også til Årets avis, Årets nettsted, Årets nyskaping og NXT Media-prisen i datajournalistikk).

  Norske Netthoder 2014:
  Årets nettsak 2014 - hederlig omtale for RUSH i Ålesund (NONA,
  Oslo).

  Polarisprisen 2013:
  Fotoprisen 2013 - "Bygdas blåsarar av Nils Harald Aanstad.
  Formidlingsprisen 2013 - "RUSH i Ålesund".
  Journalistprisen 2013 - hederlig omtale for dekning av "Aksla-saken".

  Journalistprisen (Møre og Romsdal journalistlag):
  Journalistprisen 2014 - Torbjørn Eidhammer, "Solveig-saken".
  Fotoprisen 2013 - "Bygdas blåsarar av Nils Harald Aanstad.
  Årets nyhet 2013 - Hederlig omtale for RUSH i Ålesund.

  European Newspaper Awards 2013:
  Award of excellence i klassen Online/Cross Media for digital dekning av "Aksla-saken".
  Award of excellence i klassen Supplements for magasinet "Med hjerte for Sunnmøre, Spektakulære Hjørundfjord".

  Nordic Data Journalism Awards 2013:
  Vinner i klassen Storytelling for "RUSH i Ålesund". 

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Sunnmørsposten ble klaga inn til PFU i to saker i 2014.  Den ene klagen ble avvist fordi den var foreldet, mens den andre sak nr.  385/14 førte til fellelse.  Denne klagen gjaldt i utgangspunktet Sunnmørspostens omtale av en rettsprosess mot en person som var siktet for oppbevaring av barnepornogafi.  Alle artiklene, bortsett fra en, var foreldet og ble derfor ikke behandlet.  Mannen ble først dømt i Tingretten, og deretter ble saken anket til Lagmannsretten, hvor mannen fikk en mildere dom. På grunn av en beklagelig glipp, ble ikke dommen i Lagmannsretten omtalt før halvannet år etter at dom var falt, og da etter påtrykk fra klageren.

  PFU uttaler:

  «Vær  Varsom-plakatens punkt 4.5, annet ledd er tydelig: Her slås det fast at det er god presseskikk å omtale en rettskraftig avgjørelse i saker som har vært omtalt tidligere. I det påklagede tilfelle er det en betydelig forskjell i dommen fra henholdsvis Tingretten og Lagmannsretten, til domfeltes fordel. Når Sunnmørsposten, etter halvannet år, ikke hadde omtalt den siste dommen da den var rettskraftig, har ikke avisen oppfylt dette kravet».

  Dette kan vi bli bedre til:

  Vi er opptatt av at alt som publiseres skal være korrekt og til å stole på. Men av og til skjer det likevel feil, og da skal de rettes.  I løpet av året er det derfor blitt en del rettinger av feil, og presiseringer for å få med alle nyanser i en sak.  Vi har fortsatt for mange  skrivefeil i avisa, og det blir jobbet med forbedring på dette. Vi har fått god hjelp av en dyktig språkmann, som også er trofast leser av Sunnmørsposten, som sender oss brev som viser hvilke skrivefeil hver enkelt av oss har begått. Det har vært både nyttig og lærerikt. Språket er vårt viktigste arbeidsredskap, derfor må vi drive kontinuerlig språkarbeid.

  Fellelsen i PFU har ført til at vi har skjerpet våre systemer og rutiner for oppfølging av rettsavgjørelser.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Gjennom året har avisas medarbeidere deltatt på en rekke faglige kurs i regi av Institutt for Journalistikk, og på konferanser som SKUP ( Stiftelsen for Kritisk Undersøkende Journalistikk),  SNDS (Society of News Design, Scandinavia),  Hauststormen (konferanse for journalister og redaktører på Vestlandet),  Hellkonferansen ( Journalistkonferanse i Trøndelag), NICAR (Datajournalistikk-konferanse i Baltimore, USA), European Newspaper Conference i Wien og Nordiske Mediedager i Bergen. Våre medarbeidere har også vært forelesere på flere konferanser i inn og utland.

  I samarbeid med Nxt Media og STUP ble det arrangert kurs i digital journalistikk i Sunnmørspostens lokaler for journalister fra hele Møre og Romsdal.  Det ble gitt  opplæring i ulike verktøy som  Datawrapper, Thinglink, TImeline, Scrollkit og Creativist.  I samarbeid med STUP ble det også gjennomført kurs i å lage videoreportasjer med mobiltelefonen.

  Alle redaksjonelle medarbeidere har fått opplæring i bruk av publiseringsverktøyet Escenic, og innføring i digital journalistikk. 

  Omstillingsprosjekt

   Hvordan skal mediebedrifter styrke sin innovasjonsevne og gjennomføringskapasitet når det er knapphet på tid og ressurser? Det er et sentralt spørsmål i et utviklingsprosjekt som Sunnmørsposten gjennomfører sammen med Arbeidsforskingsinstituttet (AFI).   Sunnmørsposten har over tid eksperimentert og testet ut nye formater for digital innholdsproduksjon og presentasjon, og ønsker å utvikle multimedial plattform for nye tjenester og produkter innen digital journalistikk.  VI utforsker kreative måter å jobbe på, og dette er konkretisert i prosjektet: Digital scene. Sammen med AFI har vi blant annet  gjennomført visjonsverksted og idedugnader hvor både ansatte og lesere har deltatt.

  På grunn av synkende inntekter  må også Sunnmørsposten nedbemanne, og i løpet av de to neste åra blir bemanninga redusert med ti årsverk. Nedbemanningen skjer ved hjelp av frivillige ordninger som sluttpakker og AFP med gavepensjon.

  Legg til i min rapport