Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke ønsker å være nyhetsledende i vårt dekningsområde på papir, nett og mobil. Vi ønsker å levere et bredt lokalt avisprodukt som gir nyheter, innsikt og skaper debatt. I 2014 satset vi spesielt på samfunnsdebatt gjennom den nye seksjonen Ukeslutt.

 

Fakta
Samlet opplag 15456
Utgiversted Molde
Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Loe Welde (38)
Molde, Eide, Gjemnes, Midsund, Aukra, Sandøy, Nesset, Rauma, Vestnes og Fræna.
Kommer ut Mandag til lørdag
Daglige lesere totalt
39000
Daglige brukere på nett
24000
Daglige brukere på mobil
12000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 11990
 • Redaksjonelle årsverk
 • 30
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 320
 • Antall kommentarer
 • 200
 • Antall innlegg på nett
 • 0
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall gjestekommentarer
 • 100
 • Antall leserinnlegg
 • 1200

  Mål og prioriteringer

  Gjennom året har vi jobbet mye med å finne det rette samspillet mellom nyhetsformidling på nett og papir. På nett ønsker vi å være nyhetsledende. Det betyr at viktige lokale nyheter skal publiseres umiddelbart i digitale kanaler. På papir ønsker vi å gå mer i dybden, herunder utvikle egne nye agendasettende nyhetssaker.

  • Utvikling av abonnementsforholdet: I 2014 jobbet vi spesielt med å utvikle abonnementsproduktet. I november lanserte vi RB Pluss med en egen seksjon på Rbnett for betalende abonnenter. I videreutviklingen av RB Pluss har vi jobbet med videreutvikling av eavisa og utsendelse av nyhetsbrev. 
  • Ny fredagsseksjon: Romsdals Budstikke lanserte i oktober en ny fredagsseksjon med fokus på kultur, aktualitet og mat. Seksjonen er på 8-10 sider og inneholder en prioritert kultursak, kulturkalender for helga og kommende uke, et aktualitetsintervju og en matspalte. 
  • Ny satsing på debatt: Lesertall på nett og tilbakemelding fra lesere ha inspirasjon til å videreutvikle debattsidene. Vi bestemte oss for å satse på lørdag som den store debattdagen på papir, og setter av 4-6 sider til debatt. Vi oppsøker aktivt kronikkskribenter, videreutvikler eksisterende debatter. I tillegg til eksterne bidragsytere skriver avisas egne redaktører og journalister kommentarartikler. Vi har også inngått avtaler med fagskribenter innenfor helse og psykologi. 

          Gjennom året er det flere lokale saker som har preget det nasjonale nyhetsbildet. Romsdals Budstikke har tatt må av seg å være nyhetsledende på disse sakene

  Sjukehusstriden på Nordvestlandet: Striden om lokalisering av det nye fellessjukehuset for Nordmøre og Romsdal preget nyhetsbildet i perioden august og ut året. Romsdals Budstikke dekket folkemøtene i Molde, Kristiansund og Gjemnes. Gjennom året brukte avisa store ressurser på å følge saksgangen i styret i helse Møre og Romsdal og helse Midt-Norge. 

  Mannen: Mulig utrasing av fjellet Mannen satte nyhetsredaksjonen på en stor prøve gjennom flere dager. Romsdals Budstikke sendte live fra flere pressekonferanser.

   MFK sin gullsesong: Molde FK vant både seriemesterskap og cupmesterskap. I samband med cupfinalen ga Romsdals Budstikke ut digital søndagsavis søndag 23.november.

   Viktige lokal nyhetssaker i 2014 var:

  Kommuneøkonomi. Alle de tre store bykommunene i fylket sliter med økonomien. Gjennom året fulgte vi den økonomiske utviklingen i Molde kommune med særskilt oppfølging av barn og unge og eldreomsorg.

  Bypakken og store samferdselsprosjekter: Ferjefri E39 er et viktig prosjekt for Møre og Romsdal fylke. Møreaksen kom et steg nærmere realisering i 2014. I tillegg ble det en spennende lokaldebatt knyttet til bypakken for Molde, og hvordan fremtidig vegstruktur i byen skal være. 

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Kritisk, undersøkende journalistikk i sjukehussaka: Sjukehussaka er svært viktig for Nordmøre og Romsdal. Romsdals Budstikke er lokalavis for åtte kommuner i Romsdal og to på Nordmøre. Avisa har søkt å ha en bredde i kildetilgang. Flere av våre dekningskommuner har hatt ulike standpunkt i saka. Avisa har hatt flere viktige oppgaver i samband med dekning av saka.

  a) Gjennom Live-oppdateringer og streaming fra møter har leserne fått mulighet til å følge viktige møter/hendelser i saka.

  b) Kritisk undersøkende journalistikk: Avisa har gjennom kritisk, undersøkende journalistikk bragt frem saker av offentlig interesse. Eksempler på dette er sluttpakken til avgått direktør Astrid Eidsvik og sviktende arkivering av offentlige dokumenter i Kristiansund kommune.

  c) Debatt: Avisa har vært en viktig arena for debatt og meningsutveksling.

  Ukeslutt: Avisa hadde lyst til å skape en ny debattarena. Målsetting med lørdagsseksjonen Ukeslutt var å løfte frem de gode meningsinnleggene. Innleggene får plass, vi ser på foto/illustrasjoner og vi ønsker å starte debatter som har betydning for vårt lokalsamfunn. Gjennom Ukeslutt har vi løftet den lokale debattarenaen. Dette har vi sett gjennom at meningsinnlegg som først ble publisert på ukeslutt har ført til diskusjoner nasjonalt. Blant annet dette om Molde-marka: http://www.rbnett.no/meninger/leserinnlegg/article10399074.

  Livedtekning: Romsdals Budstikke gikk i 2014 til innkjøp av utstyr som gjør at vi kan sende levende bilder live. 

  Legg til i min rapport

  Priser og utmerkelser

  Årets romsdaling:

  Hedersprisen Årets Romsdaling ble delt ut for 17. gang. Avisa nominerer 10 kandidater, og leserne stemmer frem sin vinner. Årets vinner ble fiskerbonden Asbjørn Skutholm. Han var hovedperson i dokumentarfilmen «Asbjørn på Skutholmen» på NRK. Gjennom filmen fikk folk se hvordan Asbjørn jobber for å holde gamle tradisjoner i hevd og bevare kulturlandskapet på Holmen i Fræna. http://www.rbnett.no/nyheter/article10499598.ece

  Romsdals Budstikkes Hederspris:

  Fotballtrener Åge Hareide er den 16. mottakeren av Romsdals Budstikkes Hederspris for fremragende sportslig prestasjon. Prisen gis til enkeltutøvere, ledere, lag eller organisasjoner i Romsdals Budstikkes område og som over tid eller ved spesielle anledninger leverer fremragende prestasjoner. Åge Hareide fikk prisen for sin presentasjon som spiller og trener.

  http://www.rbnett.no/nyheter/article10379854.ece

  Møre og Romsdal NJ:

  Journalist Torill Skuseth og fotograf Kjell Langmyren fikk hederlig omtale i featureklassa for «Demenssaka». Reportasje handlet om Klaus Rakvåg som fikk diagnosen Alzheimer og datteren Trude som fortalte om farens sjukdom. - Skuseth og Langmyren har laga en viktig reportasje som er med å bryte ned tabu, skrev juryen i sin begrunnelse.

  http://www.rbnett.no/Magasinet/article8324727.ece

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Digitalprosjektet: Romsdals Budstikke har i 2014 jobbet for å styrke digitalposisjonen ytterligere. Dette har blitt gjort å øke oppdateringsfrekvensen på nett, innkjøp av teknisk utstyr, utvidet vakttid og kompetanseheving.  

  Det siste nyhetsdøgnet evalueres daglig på morgenmøtet i redaksjonen. Til enkelte av diskusjonene blir det sendt ut referat. NJ og Redaktørene samarbeidet om seminar om sosiale medier som arbeidsverktøy. I 2014 ble det også innført retningslinjer/anbefalinger for bruk av sosiale medier for ansatte i mediehuset.

  Etikk:

  Romsdals Budstikke hadde ingen klager til PFU i 2014. Vi mottok en henvendelse fra sekretariatet i samband med at en lesere hadde henvendt seg angående temaseksjonene for bolig og bil. Romsdals Budstikke har en gang i måneden temaseksjoner for bolig og bil. Seksjonene er på 16-20 sider. Leseren mente at seksjonene var for dominerende – og han stilte spørsmål ved nyhetsverdien ved oppslagene. Romsdals Budstikke mener at det er stor leserinteresse for disse temaseksjonene, og fremholder at alle redaksjonelle saker blir valgt ut fra vanlige journalistiske kriterier. Henvendelsen første til en god journalistfaglig debatt i redaksjonen.

  Endring av debattsystem: Romsdals Budstikke tok i 2014 i bruk Facebook som system for debatt. Gjennom 2014 merket vi at debatten på Rbnett ble mindre aktuell, og preget av enkelte debattanter. Vi ønsket å åpne debatten mot flere av våre lesere, og skiftet derfor til Facebook som system. Fordelene med dette er at folk da i større grad kommenterer med navn. I tillegg er dette et system hvor langt flere av våre lesere har brukernavn og passord. Drevet opp av flere gode debattsaker høsten 2014 følte aktiviteten på debattforumet etter omleggingen.

  Annet: 

  Nedbemanning: Romsdals Budstikke nedbemannet redaksjonen med to årsverk i 2014.

  Stopp i utgivelsene av Avisa Romsdal. Romsdals Budstikke har siden 2013 gitt ut gratisavisa Avisa Romsdal. Utgivelsene ble stanset våren 2014. Årsaken var sviktende annonseomsetning. http://www.rbnett.no/nyheter/article9788141.ece

   

  Molde februar 2015

  Ole Bjørner Loe Welde

  ansvarleg redaktør

  Legg til i min rapport