Fakta
Samlet opplag 1886
Utgiversted Åndalsnes i Rama kommune
Ansvarlig redaktør Lars Smisethjell (53)
Primært Rauma kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag, lørdag.
Daglige lesere totalt
8000
Daglige brukere på nett
3000
Daglige brukere på mobil
1000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3312
 • Redaksjonelle årsverk
 • 5
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 51
 • Antall kommentarer
 • 4
 • Antall innlegg på nett
 • 2200
 • Refuserte innlegg på nett
 • 50
 • Antall gjestekommentarer
 • 20
 • Antall leserinnlegg
 • 200

  Mål og prioriteringer

  Redaktørens gjennomgang: I 2014 opplevde vi ikke den økonomiske nedgangen/svinger på inntektssida som mange andre medier gjorde. Vi klarte å levere over 15 prosent i driftsmargin og igjen vesentlig over budsjett. Staben på huset har vært usedvanlig stabil i mange år. Men 22. desember i 2014 takket mangeårige journalist og redaktør Øystein Talberg for seg; han fylte 67 år den dagen og ble pensjonist. Samtidig hadde nettjournalist/journalist Anders A. Hagen takket ja til jobben som daglig leder i Rauma Boliger AS. Vi ansatte Stine Vandevjen Olsen i desember -14 med oppstart i midten av januar 2015. Vi erstattet samtidig pensjonist Talberg med journalist Evy Kavli. Styret vedtok å gjøre ei halv stilling (50 prosent) vakant i redaksjonen fra nyttår. Som et ledd i den eventuelle tilbakegangen som avisa kan oppleve i 2015. Sjøl om januar-15 har vært i henhold til budsjett på inntektssida. Det kanskje aller mest gledelige, foruten det økonomiske, har vært utviklingen digitalt. Økningen har vært stor, takket være et godt samspill mellom gode redaksjonelle saker og godt salgsarbeid fra markedsavdelinga.

  Mål og prioriteringer: Vi skal være nærmest det som skjer lokalt, vi er et ultralokalt medium – på papir og nett – for leseren og annonsøren. Vi er et speilbilde av det som skjer i en kommune som nærmer seg 7500 innbyggere. Vi skal jobbe videre med å utvikle papiravisa og nettet til to ulike og unike produkt; det har vi klart i vesentlig større grad i 2014. Våre lesere skal være «avhengige» av begge produktene.


  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Vi har fått negativ kritikk fra enkelte fordi vi har vært for lite kritiske. Og også vi har prioritert oppslag/omfang av enkelte kritiske saker i for stor grad. Vi har klart å skape et engasjement hos minst like mange som tidligere. Vi får også mye ros for at vi lager i stadig større grad to ulike produkter på papir og på nett.

  Priser: Ingen i redaksjonen har deltatt i kåringer.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Redaktør og journalister på fagseminar i regi av sine respektive fagforeninger. Interne kurs for utvikling av digitale plattformer. Fortsatt fokus på malstyrt produksjon, presentasjonsform – gjennom frontredigering (side 1) og inne i avisa. Flere gode videoer og bildeserier samt tyngre saker digitalt.

  Etikk: Ingen saker i PFU i 2014. Tre PFU-saker totalt i avisas over 30-årige historie. Vi ble frikjent i alle sakene. Publisering av dildotorsken ga hele 180.000 unike brukere; noe få lesere mente det ikke var etisk riktig bruke så mye plass på en slik sak, verken digitalt eller i papir.

  Lars Smisethjell

  Ansvarlig redaktør

  ansvarlig redaktør

  Legg til i min rapport