Fakta
Samlet opplag 6533
Utgiversted Tromsø
Ansvarlig redaktør Jonny Hansen (62) (konstituert)
Tromsø kommune
Kommer ut Seks dager, mandag-lørdag
Daglige lesere totalt
24000
Daglige brukere på nett
27000
Daglige brukere på mobil
14000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 12852
 • Redaksjonelle årsverk
 • 24
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 306
 • Antall kommentarer
 • 0
 • Antall innlegg på nett
 • 7000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 800
 • Antall gjestekommentarer
 • 79
 • Antall leserinnlegg
 • 1400

  iTromsø 2014

  Mediehuset iTromsø har vært preget av to ting i 2014: Sjefredaktør og administrerende direktør Jørn-Christian Skoglunds sykdom og død og den digitale utviklingen.

  Skoglund satte 8. oktober 2013 i gang et digitalt prosjekt med slagord «digitalt først». I det lå en tankegang om at redaksjonelle saker skulle publiseres kontinuerlig på de digitale plattformer, uavhengig av den gamle tankegangen om deadline og fokus på papiravisa. Papiravisa skulle bli en konsekvens av det digitale. Også salgsmessig i forhold til annonser ble digitale annonser satt i høysetet, og konsekvensen av denne satsingen er at antall digitale annonsekroner har økt fra 3,9 millioner kroner i 2013 til 8,6 millioner kroner i 2014. Antall digitale brukere har også økt med 21 prosent fra 2013 til 2014.

  2014 var en meget god begynnelse på å gjøre iTromsø til et rent digitalt mediehus i fremtiden. De ansatte har vært meget positiv til utviklingen. Selv om det har vært svært utfordrende for mange å gå fra en arbeidsdag hvor hovedfokuset har ligget på papirutgaven til å bli digitale medarbeidere med alt det medfører av omstillinger, har samtlige ansatte etter hvert sett nødvendigheten av å gjøre disse endringene. Og de ansatte har også fått inspirasjon av de gode resultatene som er oppnådd både i forhold til inntjening og leseroppslutning i 2014.

  Strategien «Digital først» har nemlig gjort iTromsø størst digitalt i Tromsø by. To meningsmålinger fra Norfakta  høsten 2014 viser at iTromsø passerte både Nordlys og VG, først på antall ukentlige brukere, deretter på daglige brukere. Det er første gang siden 1947 at iTromsø kan skilte med tall som er større enn hovedkonkurrenten Nordlys, og det gir håp om en digital fremtid med Mediehuset iTromsø i førersetet lokalt i Tromsø.

  MOBIL FØRST: iTromsøs to medarbeidere Lena Verås Eriksen og Marte Gilstad som begge jobber med å utvikle mobiljournalistikken i 2015.

   

  Det digitale prosjektet har gitt et superlokalt fokus der bruk av sosiale medier har vært et av de viktigste virkemidlene for å få mange lesere til de redaksjonelle sakene. iTromsø har pr. i dag en prosjektstilling på ett år som hovedsakelig jobber for å skape forståelse for den betydningen bruk av sosiale media har og hvordan sosiale media kan brukes for å skape trafikk og dermed lesere til våre digitale plattformer. Det er slutt på den tiden at journalistene skrev sine saker, leverte de til desken og ventet til neste dag før de så resultatet på trykk. I iTromsø publiseres sakene straks de er ferdig skrevet fra journalistens hånd. Det er så en del av journalistens jobb selv å markedsføre saken på sosiale media for å få flest mulig lesere. Papirutgaven blir så en konsekvens av det som har vært publisert digitalt dagen før.

  Også mobiltrafikken har økt kolossalt. På ukentlige brukere er økningen på 109 prosent fra 2013 til 2014.

  Ettersom mobil er den plattformen hvor det vil være størst trafikk i årene som kommer, har iTromsø endret slagord til «Mobil først» i 2015. 

  Legg til i min rapport

  JC døde

  Mediehuset iTromsøs sjefredaktør og administrerende direktør Jørn-Christian Skoglund døde 8. oktober 2014, bare 41 år gammel. Skoglund fikk konstatert kreft i februar, men tross ukuelig optimisme og stå-på-vilje måtte han gi tapt for sykdommen. Han hadde sittet i redaktørstolen siden november 2009 og direktørstolen siden 2010, og hadde også sentrale arbeidsoppgaver i Harstad Tidendekonsernet. Det paradoksale var at Skoglund gikk bort på dagen ett år etter at iTromsø gikk i gang med sitt store digitalprosjekt, et prosjekt Skoglund var opphavsmann til. Alle ansatte spiste felles lunsj og markerte ettårsdagen for digitalprosjektet da dødsbudskapet kom til mediehuset. Det var et hardt slag for alle ansatte og et stort tap for bedriften.

  Legg til i min rapport

  Sjakkfesten endte i blåmandag

  Sjakk-OL i Tromsø ble en spillemessig fest. Men økonomisk endte det med blåmandag og konkurstrusler. Tromsø Sjakk 2014 manglet millionbeløp da status ble gjort opp, og mange kreditorer hadde problemer med å få de pengene de hadde krav på. Det skyldtes først og fremst at staten ikke bidro med så mye økonomisk som sjakkorganisasjonen håpet på. Men arrangementsmessig og spillemessig ble sjakk-OL en suksess. Magnus Carlsen sto selvsagt i sentrum både for interessen og det norske laget, som gjorde en bra turnering og bidro til å skape mye spenning for alle de millioner av TV-seere verden over som fulgte kampene i Tromsø.

  Legg til i min rapport

  Arctic Race of Norway

  For andre år ble sykkelrittet Arctic Race of Norway kjørt på nordnorske veier. Og på nytt ble det en braksuksess som trakk tusener på tusener ut på gater og veier for å se syklistenes kamp mot hverandre. Siste etappe i rittet i 2014 gikk i Tromsø hvor flere titalls tusen mennesker kranset den avsluttende løypa på Tromsøya. Tor Hushovd ledet bare hundre meter før mål, men så kom kometen Alexander Kristoff og slo ham på de aller siste meterne. Likevel var det Tor Hushovd som fikk størst oppmerksomhet umiddelbart etter rittet ettersom han skulle legge opp. Og selveste statsministeren holdt takketale til Hushovd for alt han har betydd både for norsk sykkelsport og Norge de siste årene.

  Legg til i min rapport

  Storslått av Bolsjoj-teatret

  POPULÆRE BALLETTSTJERNER: Bolsjojteatret hadde en meget suksessfull opptreden i Tromsø i 2014.

   

  Det verdensberømte russiske Bolsjoj-teatret leverte en ballettforestilling i Kulturhuset i Tromsø som fikk publikum til å gi seg ende over. Det var under den kjente Nordlysfestivalen at teatret fremførte «Bolshoi – In the Arctic». Festivalen hadde gjort et scoop ved å få Bolsjoj-teatret til Tromsø, og billettene ble revet bort i løpet av minutter da de ble lagt ut. Og teatret leverte – og vel så det. iTromsøs kulturjournalist Helge Matland skrev at det var imponerende hvordan Bolsjoj-teatret klarte å skreddersy innslagene til den lille scenen. «Det storslåtte» ble litt mindre. Men det hindret ikke danserne i å vise det store i sine numre», skrev Matland.

  Legg til i min rapport

  Kun kvinner laget 8. marsavisen

  Alle kvinnene i redaksjonen i Mediehuset iTromsø bestemte seg for å lage en papirutgave på kvinnedagen 8. mars med bare kvinnelige skribenter og kun kvinnelige kilder. Aldri tidligere i iTromsøs historie har noe liknende vært gjennomført, og det ble en meget vellykket avis som skapte stor interesse blant leserne.

  Legg til i min rapport

  Priser delt ut

   Tradisjonen tro kåret Mediehuset iTromsø «Årets tromsøværing» også i 2014. Det var 29. gang at leserne stemte fram hvem som skulle få denne ærefulle tittelen. Lederen for Tromsømarka-prosjektet, Henrik Romsaas, fikk desidert flest stemmer. Han har lagt ned et enormt arbeid – langt ut over det jobben krever – for at tromsøværingene skal ha flotte løypefasiliteter i de grønne områdene på Tromsøya både sommer og vinter. Sammen med sine ansatte har han sørget for å ruste opp turstier og gitt selve lysløypa oppe på Tromsøya et kvalitetsmessig løft. Blant annet har lysløypa fått et langt bredere felt for fotgjengere for å dempe den konflikten som har vært mellom skigåere, hundekjørere og folk til fots. Henrik Romsaas fikk desidert flest stemmer fra iTromsøs mange lesere.

   

  Legg til i min rapport

  Etikk

  iTromsø ble klaget til Pressens Faglige Utvalg fire ganger i 2014. Tre av sakene fikk forenklet behandling (ikke brudd), mens en sak endte med kritikk og dermed brudd på god presseskikk.

  Det var i forbindelse med at iTromsøs papirutgave valgte å trykke en annonse fra et av byens hoteller over hele førstesiden 1. oktober.

  Redaktør Gard H. Michalsen klaget iTromsø inn for PFU fordi han mente at annonsen ikke var tydelig nok merket og forvirret leserne. PFU slo fast at annonse over hele førstesiden i seg selv ikke innebærer et presseetisk brudd, men at den annonsen iTromsø kjørte over hele førstesiden burde vært merket bedre som annonse.

  Utvalget sa seg dessuten enig med klager i at annonsen etterlignet en redaksjonell forside gjennom bruken av henvisninger til innhold i avisen, og ved at avishodet med logo, dato, etc. var en integrert del av annonsesiden. Utvalget merket seg også at annonsørens logo heller ikke var særlig fremtredende. Selv om utvalget så at den påklagede førstesiden skilte seg uttrykksmessig fra hvordan avisens forside vanligvis fremstår, mente utvalget at dette skillet i sum ikke var tydelig nok og dermed i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 2.6.

  Legg til i min rapport

  Jonny Hansen
  Konstituert sjefredaktør

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport

  Legg til i min rapport  Legg til i min rapport