Trønderbladet

Det er aldri kjedelig i Gauldalen! I 2014 har vi hatt en lakseelv som engasjerer enten fisket er godt eller dårlig, og samferdselssaker i kø. Trønderbladet er tett på lokalmiljøet i det daglige, smått og stort. Helt på tampen av 2014 skiftet Trønderbladet redaktør. Etter ti år i sjefsstolen, begynte Krister Olsen (44) i ny jobb i Trondheim kommune. Han ble erstattet av Lars Østraat (39).

Fakta
Samlet opplag 4858
Utgiversted Melhus, Sør-Trøndelag
Ansvarlig redaktør Lars Østraat (39)
Melhus, Midtre Gauldal og Skaun, samt Leinstrand i Trondheim kommune
Kommer ut tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
13000
Daglige brukere på nett
6000
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4138
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 149
 • Antall kommentarer
 • 10
 • Antall innlegg på nett
 • 1700
 • Refuserte innlegg på nett
 • 150
 • Antall gjestekommentarer
 • 40
 • Antall leserinnlegg
 • 570

  Mål og prioriteringer

  Trønderbladet skal være nyhetsledende i vårt nedslagsfelt, primært i kommunene Melhus og Midtre Gauldal.

  Vi har tøff konkurranse fra andre lokalaviser og Adresseavisen, og det er viktig for oss å være først ute med de store nyhetene. Leserne av Trønderbladet skal få aktuelle nyheter, interessante reportasjer, kultur, sport og småstoff.

  Trønderbladet har høye mål for nettrafikken, og klarte dessverre ikke å oppnå disse i 2014. Det er krevende i en liten lokalavis å holde trykket oppe både på papir og nett/mobil. Vi jobber med å finne balansen og samspillet mellom de to utgavene. Vi er fast bestemt på å lage gode nettsaker og øke trafikken, og har gått inn i 2015 med fornyet pågangsmot.

  I 2015 håper vi på å beholde vår solide posisjon på papir, å bli enda større på nett, og kanskje i enda større grad engasjere våre lesere.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  2014 har vært preget av samferdselsdebatt i Gauldalen. Tema som E6-utbygging, kollektivtilbudet og plassering av godsterminal har engasjert lokalsamfunnet.

  Dette er saker som berører nær sagt alle i et lokalsamfunn, og for oss som lokalavis har det hatt topp prioritet i vårt nyhetsarbeid. Etter at kollektivtilbudet ble kuttet har Trønderbladet vært en viktig informasjonskanal for innbyggernes misnøye. Vi har sett at AtB har tatt tak i saker der det er kommet innspill fra innbyggere og politikere via avisa. Stortingspolitikere har også vært opptatt å flagge det nye togtilbudet, som skal være en kompensasjon for at bilister må vente lenge på ny E6 og fordi busstilbudet reduseres. Trønderbladets fokus på kollektivtilbudet har ført til mange tilbakemeldinger fra innbyggerne til avisa.

  I 2014 lanserte Trønderbladet egne laksesider på nettavisa. De ble en viktig arena i debatten om laksebestanden. Denne satsingen videreutvikles i 2015.
   

  E6-KAKE: E6-pengene i regjeringas statsbudsjett ble feiret med kake av Høyre. F.v. stortingsrepresentant Frank Jenssen, varaordfører i Melhus Sigmund Gråbak, kommunalråd i Trondheim Ynge Brox, fylkestingsrepresentant Torhild Aarbergsbotten, varaordfører i Midtre Gauldal Bjørn Enge og stortingsrepresentant Linda C. Hofstad Helleland. Foto: Gunn Heidi Nakrem

   

  SKEPTISK: Svenske Tobias Lesonen har fisket i Gaula i mange år, men vurderer å droppe elva neste år om ikke fisket tar seg opp. Han mener oppdrettsnæringen må ta på seg skylden for at fisket har blit dårligere de to siste årene. Foto: Thomas Olsen

  Priser:
  Trønderbladet verken delte ut eller mottok noen priser i 2014.

  Legg til i min rapport

  De viktigste sakene

   

  OMSTRIDT: Gjennom hele året gikk debatten om det dårlige laksefisket i Gaula. Oppdrettsnæringen fikk mye av skylden, og debatten handlet om gjenutsetting av laks er etisk riktig. Foto: Thomas Olsen

   

  PROTEST: Er Søberg i Melhus eller Torgård på Heimdal riktig plassering av den nye godsterminalen? Statssekretær John-Ragnar Aarset møtte demonstranter mot plassering på Søberg. Jernbaneverket har sagt seg enige med dem, men saken er ikke endelig avgjort. Foto: Gunn Heidi Nakrem

   

  IDRETTSHELT: OL i Sotsji endte med tre gull til Marit Bjørgen, noe hjemmefansen visste å sette pris på under hennes eget renn i hjembygda Rognes i Midtre Gauldal. OL var også det store gjennombruddet for kombinertløperen Jørgen Graabak fra Melhus, som fikk to gull. Foto: Gunn Heidi Nakrem

   

  HER KOMMER E6: Mange feiret at det endelig kommer penger til utbygging av E6 sør for Trondheim. Men familien Nideng får ny E6 tvers gjennom gården, og må rive driftsbygningen. Håkon (10), Martin (10), Kari (17), Anders (19), Magnus (15), Elling og Åse Nideng håper de får skikkelig hjelp til å gjenoppbygge gården. Foto: Gunn Heidi Nakrem

   

  Legg til i min rapport

  Årets beste bilder

  Dratt med: Bør Børson (Torstein Fossmo, for øvrig sønn av en jernbanemann), var ikke snauere enn at han dro med seg jernbanedirektør Elisabeth Enger i en tango under jubileumsturen for 150 år med tog fra Støren. Foto: Gunn Heidi Nakrem

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Vi har deltatt på konsernsamlinger og Hellkonferansen, men har ikke brukt store ressurser på dette. I høst startet vi med tirsdagssamlinger. Da har vi møttes, både avdelingsvis og på tvers av avdelingene, for mini-kurs og faglige diskusjoner. Dette vil vi fortsette med i 2015.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Trønderbladet hadde ingen saker til behandling i Pressens Faglige Utvalg i 2014.

  Den saken som har vært mest komplisert for avisa er den såkalte orgelsaken. Det er en langvarig sak der anskaffelsen av nytt kirkeorgel har skapt stor strid. Avisa har blitt beskyldt for å ta side i saken, i tillegg har flere i redaksjonen vært inhabile og har ikke kunnet jobbe med saken.

  UENIGE: Bjørn Andor Drage (t.v) ble hentet inn som orgelkonsulent, og kantor Bjørn Vevang tok orgelkonsulenten med på befaring i Melhus kirke. Da innstillinga til fellesrådet skulle lages, var de to helt uenige. Foto: Gunn Heidi Nakrem

   

  Lars Østraat
  sjefredaktør

  Legg til i min rapport