Levanger-Avisa

2014 var Levanger-Avisas 167. årgang, og den siste som ren lokalavis for Levanger. I desember 2014 sa avisas eier ja til en sammenslåing av lokalavisene i Levanger og Verdal. Dette skal gjennomføres i løpet av 2015. Det tradisjonsrike mediehuset, med en avis som kom ut med sitt første nummer i 1848, går med dette inn i en ny epoke.

Fakta
Samlet opplag 3766
Utgiversted Levanger
Ansvarlig redaktør Roger Rein (54)
Levanger kommune
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
13000
Daglige brukere på nett
7000
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3808
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 140
 • Antall kommentarer
 • 3
 • Antall innlegg på nett
 • 5000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 700
 • Antall leserinnlegg
 • 550

  Mål og prioriteringer

  Den viktigste oppgaven til Levanger-Avisa å speile lokalsamfunnet, bygge identitet og skape begeistring og ivareta Levangers interesser i regionen og landsdelen.

  Vi er en liten redaksjon med store ambisjoner, hvor det pågår en kontinuerlig prosess for å forbedre avisproduktet på alle plattformer. Det handler om redaksjonelle prioriteringer, mer systematisk nyhetsdekning, utvikling av avisas ytre, kompetanseheving i redaksjonen og ikke minst å bygge omdømme i lokalsamfunnet. Avisa må ha en selvstendig mening og hevde den på en saklig måte. Vi ønsker engasjement i spaltene våre. Det skal også vises i kraft av de saker vi tar opp og velger å løfte fram for leseren. 

  Vi har langt på veg klart å holde på våre lesere i papiravisa, selv om opplaget har gått trinnvis tilbake gjennom det siste tiåret. På nett er levangeravisa.no nå på plass med tilpasset versjon for tre plattformer, web, nettbrett og mobil. Vi har hatt en bra vekst alle digitale plattformer gjennom 2014, men spesielt på mobil.

  Levanger-Avisas målsetting har vært 50 prosent daglig dekning på nett innen 2015. Dette har vært et realistisk mål når vi ser på utviklingen. For det nye mediehuset på Innherred har vi lagt lista høyere og uttrykt et mål på 70 prosent daglig dekning i vår to kommuner i 2017.

  DET GODE LIV: Siden han var guttunge drømte Idar Iversen fra Åsen om å jobbe på sjøen. Nå er han  49 år og drømmen har blitt realisert. Iversen var med i avisas artikkelserie der vi snakket med folk i Levanger om hva som er det gode liv for dem.

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  Dagliglivet i Levanger-Avisas redaksjon er ikke preget av de store avsløringer.

  Vi har ambisjon om å ta pulsen på Levanger, holde tak i saker som skaper debatt og være en korreksjon når de folkevalgte er på kollisjonskurs med sine innbyggere.
  Vi har en aktiv leserdebatt i våre spalter.  Det er viktig for oss, og desto gledeligere når vi får det bekreftet. La meg peke på noen saker der lokalavisa har satt dagsorden i lokalpolitikken og som sterkt har engasjert våre lesere.

  Dagsverket har vært et arbeids- og aktivitetstilbud for rusmisbrukere i Levanger. Da brukerne ble fratatt godtgjørelsen i 2014 endret tilbudet seg dramatisk, og det var i realiteten uvirksomt gjennom hele året. Vi har fortalt om konsekvensene av kommunale innsparinger, hva det har betydd for brukerne av tilbudet, har stilt kritiske spørsmål ved saksbehandling og etterlyst det nye tilbudet som skulle erstatte Dagsverket. Saken har skapt et stort engasjement på mange plan i Levanger.

  DAGSVERKET: Leder Svein Olav Skogstad og brukeren Endre Rønning i arbeid på arbeids- og aktivitetstilbudet Dagsverket som gjennom store forandringer i 2014. Kommunen fratok brukerne betalinga for å spare penger. Tilbudet døde mer eller mindre på rot, til sterke reaksjoner fra folk i Levanger. Foto: Steinar Eggen

   

  Trehusbyen Levanger er av statlige myndigheter fredet som kulturmiljø, den mest omfattende fredning av sin art i landet. Hva som skal gjøres for å utnytte fredningen skaper mye debatt i lokalsamfunnet. Riksantikvarens tilbud om støtte gjennom flere år til kommuner som oppretter stilling som byantikvar var enkeltsaken som ble mest diskutert gjennom 2015. Lokalavisa ble den viktigste arena for synspunkter og debatt.

  BYANTIKVAR I TREHUSBYEN: Kjellrun Støp, leder for Bymuseet i Levanger, var blant dem som engasjerte seg sterkt for at Levanger skulle opprette stilling som byantikvar. Meningen var sterkt delte. Det var stort engasjement, noe som særlig kom til uttrykk som innlegg i lokalavisa. Foto: Vegard Knudsen

   

  Vi har vært kritisk, men konstruktiv, også på andre debatter i den kommunalpolitiske sfæren. Leserbrev og andre leserreaksjoner bekrefter at innbyggerne i Levanger ser på lokalavisa som en viktig og nødvendig aktør når det blåser. Men lokalavisa skal også begeistre og fortelle om det positive som skjer. Mye kunne vært nevnt, men vår artikkelserie om «det gode liv», der hverdagsmennesker blant oss fortalte oss om hva som var viktig for dem, var saker med stor leserappell.

  DET GODE LIV: Når Hildur Grande har utført ei arbeidsøkt, feirer hun gjerne med å spille på trekkspillet. Det har også hendt at hun har spilt for beboere på Breidablikktunet. 82-åringen var først ut i vår serie om det gode liv.

   

  Det er også verdt å nevne vår fotballsatsing som nådde nye høyder i 2015, ved Levanger Fotballklubbs opprykk til 1. divisjon. Gjennom avtale med LFK Media, en tjeneste i fotballklubbens regi satt sammen av ildsjeler som jobber med nett, video, foto m.m. fra klubbens kamper, streamet vi alle kampene fra juli og ut sesongen i oktober. Interessen var sterkt økende etter hvert som klubben nærmet seg opprykk. Selve finalen, i kampen mot Nardo 25. oktober, hadde vi en direktesending over 2,5 timer som involverte mer enn 15 personer bak og foran kamera. En flerkameraproduksjon av meget  høy kvalitet, med stor oppslutning fra avisas lesere og seere. Fotballdekningen denne lørdagen i oktober ga oss nærmere 25 000 sidevisninger på våre nettsider. Det var 2500 publikum på Moan fotballstadion. Mer enn det dobbelte fulgte kampen på web-TV via våre nettsider. Et godt eksempel på hva det er mulig å oppnå med ildsjeler, pågangsmot og små økonomiske midler.

  OPPRYKKSKAMPEN: Levanger FK feirer seier over Nardo og opprykk til 1. divisjon. Kampen på Moan stadion ble fulgt av 2500 publikum rundt banen og nesten det dobbelte i vår direktesendte web-TV-overføring på levangeravisa.no Foto: Marte Skjesol

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Ansatte har deltatt på faglige samlinger som Hellkonferansen, Institutt for journalistikk, noe i regi av journalistlaget og internt i Polaris.
  I arbeidet med nyavisa på Innherred er det lagt særlig vekt på faglig oppgradering av avisas viktigste ressurs, våre medarbeidere.

  Legg til i min rapport

  Nytt avishus på Innherred

  Den store endringen i 2014 er knyttet til sammenslåing med vår nabo i nord, lokalavisa Innherreds Folkeblad Verdalingen.

  Avisene har samarbeidet tett gjennom flere år. Nå tas dette et betydelig skritt videre da våre eiere i desember sa ja til forslaget om en sammenslåing av de to mediehusene på Innherred. Målet er å etablere et nytt mediehus som dekker Levanger og Verdal med utgivelser på papir og nett.

  Initiativet ble tatt av ledelsen i de to selskapene i februar 2014, med bakgrunn i den økonomiske utviklingen i avisene og framtidsutsiktene for avisbransjen nasjonalt og internasjonalt. Det ble gjennomført et utredningsarbeid med basis i et mandat hvor ytterpunktene var full sammenslåing eller å fortsette som sør med to helt separate aviser. Både de ansatte og styrene i de to selskapene sluttet seg til konklusjonen i utredningen. Også eierne støttet det i en ekstraordinær generalforsamling i desember 2014.

  Legg til i min rapport

  Etikk

   Vi har ikke hatt noen saker i PFU det siste året. 

  Roger Rein,
  redaktør

  Legg til i min rapport