Hitra-Frøya

Øyregionen fikk en dramatisk inngang på 2014, med storbrann i lyngheiene våre. Året fortsatte svært variert med oppturer, sommerfestivaler, nedturer, viktige politiske veivalg, sportsrekorder, suksesshistorier, tragiske ulykker, heftige diskusjoner, underholdende kulturfester, konkurser, nyetableringer, bursdager, varmebølge, aktive mennesker, prisutdelinger, spennende besøk, meningsbrytninger… Lokalavisa Hitra-Frøya har forsøkt å være tilstede på alt dette for å holde øyværingen oppdatert.

Fakta
Samlet opplag 4105
Utgiversted Fillan, Hitra
Ansvarlig redaktør Bjørn L. Rønningen (42)
Hitra og Frøya samt ytre deler av Snillfjord (Hemnskjel, Sunde)
Kommer ut Tirsdag og fredag
Daglige lesere totalt
11000
Daglige brukere på nett
5100
Daglige brukere på mobil
2400
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3232
 • Redaksjonelle årsverk
 • 6
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 0
 • Antall kommentarer
 • 10
 • Antall innlegg på nett
 • 6000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 500
 • Antall gjestekommentarer
 • 52
 • Antall leserinnlegg
 • 150

  Mål og prioriteringer

  Vårt mål er å lage en god og variert lokalavis med aktuelle nyheter, interessante reportasjer, intervjuer, kommunalt stoff, kultur, sport og småstoff.

  Avisa skal "speile hverdagen" på godt og vondt for hitterværinger og frøyværinger flest, og holde leserspaltene åpne for samfunnsengasjerende debatt og meningsbrytninger.
  Nedfelt i vår strategi er visjonen om å være den beste formidler av lokal informasjon i øyregionen. Hitra-Frøya – uavhengig av kanal – skal inneholde stoff som interesserer flest mulig, gammel som ung. Det er der et klart "nærhetsmål" med alt stoff som presenteres i Hitra-Frøya. Resultatet av vårt journalistiske arbeid skal presenteres på den teknologiske plattformen som vi gjennom nyhetsdøgnet mener er den beste, det vi si papiravis, nettavis, brettavis, mobilutgave eller video.

  HF+
  Redaksjonen har i 2014 forsøkt å holde fokuset på innhold i de tradisjonelle kanalene som papir, nett og mobil, men også brukt mye utviklingskraft på vår plussløsning HF+. Siden vi er blant de første fådagers-avisene som ennå i 2014 hadde lansert plussløsning, har vi brukt mye tid på analyser og utvikling av egen publiserings- og forretningsplan. HF+ var klar før jul, men vi avventet til nyåret med utrulling. Noe av årsaken til dette, var at vi omtrent parallelt besluttet innføring av redaksjonelt produksjonssystem, som vi ville ha på plass først. Intern opplæring i redaksjon og på desk i CCI Newsgate tok mye fokus denne høsten. Vi publiserer nå både papir og pluss over CCI.

  Nyhetsovervåkning
  Prøveprosjektet med samarbeid innen Adresseavisen Gruppen om nyhetsovervåkning i tidsrommet 23.30-07, er gjort permanent fra 2014.

  Leserengasjement
  Tilgangen på leserbrev varierer fra uke til uke, men holder seg totalt noenlunde stabilt, mens antallet nett-kommentarer har hatt en betydelig vekst. Vi modererer nå minimum 500 innlegg i måneden. Vi føler at vi fortsatt har rimelig god "kontroll" på nettdebatten.
  Hitra-Frøya deler ut julestjerner til lokal hverdagsheler i hver utgave gjennom desember, basert på innspill fra leserne selv. Dette er populært nærstoff, brukt i papiravisa gjennom "alle" år. Reportasjene brukes på nett gjennom romjula, med gode lesertall.

   - La det aldri skje igjen: Maud sitter alene tilbake med de tre sønnene etter at ektefellen Terje omkom i en trafikkulykke på Fjellværøya. Terje og den ene av sønnene satt i en bil som ble meid i grøfta av en laksetrailer. Veivesenet har i ettertid utbedret veien og senket farten i svingen hvor trebarns-faren omkom. Reportasjen med Maud var starten på en reportasjeserie om trafikk og trafikkultur i øyregionen. (Faksimile Hitra-Frøya 25. april 2014)

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsansvar

  At vi har en viktig posisjon i de fleste øyværingers liv, understrekes av resultatene i lesermarkedsundersøkelser.

  Hele 98 prosent av alle øyværinger i undersøkelsen svarer at de bruker minst en av våre kanaler gjennom uka (Norfakta/2013). En ny, digital undersøkelse september 2014 (Norfakta) viser at vi digitalt har oppnådd daglig leserdekning på 74 prosent for Hitra og Frøya samlet.
  Redaksjonen er bevisst på å forsøke å lage et så bredt medietilbud som mulig, gjennom løpende nyhetsdekning av stort og smått som skjer i øyregionen innenfor alle stoffområder.
  Hitra/Frøya-regionen går næringsmessig svært godt, med havbruket som lokomotivet, og arbeidsinnvandringen er stor som en følge av dette. Selv om det er viktig å understøtte den positive virkningen havbruksnæringa har for regionen, er det også lokalavisas jobb å ha et kritisk blikk på hvilke utfordringer dette gir i lokalsamfunnet, både innenfor integrering, språk, bolig, miljø osv. Denne oppgaven prøver vi å være oss bevisst.
  Det er samtidig en stadig større utfordring å lage lokalavis på norsk i en region der 15-17 prosent av innbyggerne er av utenlandsk opprinnelse, og der mange av disse knapt snakker norsk. Vi vet vi har mange av disse som lesere, spesielt av nettutgaven, men vi må bli flinkere til å tilrettelegge innholdet vårt slik at denne befolkningsgruppa får tilstrekkelig kunnskap om sitt nye nærmiljø. Det anser vi som et viktig integrerings-grep som må få enda større fokus i tida framover. Vi har gjennom året hatt flere eksempler på artikler oversatt til flere språk, men her har vi en videre jobb å gjøre for å systematisere dette arbeidet.

   

  Dagsorden:
  Her er et lite utvalg av større journalistiske saker dette året:

  Storbrannen på Frøya:

  Storbrannen: 427 frøyværinger ble evakuert fra sine hjem mens brannmannskapene kjempet innbitt i over ett døgn mot flammene. (Foto: Joakim Halvorsen)
  Storbrannen i januar fikk som kjent nasjonal oppmerksomhet og de store redaksjonene rykket inn på Frøya. Hvordan skulle lille Hitra-Frøya stå opp i denne konkurransen?
  På grunn av vår fysiske nærhet, var vi ”selvsagt” først ute med nyheten om branntilløpet. Omfanget av brannen vokste fort og ukontrollert. Brannvesenet fra flere kommuner, frivillige hjelpeorganisasjoner, forsvarets helikoptere osv. deltok i arbeidet. Over 400 innbyggere ble evakuert. Utover ettermiddagen kom også redaksjonene fra Trondheim og Oslo/Bergen inn med biler og helikopter for å utplassere sine journalister for live-dekning.
  Lokalavisa Hitra-Frøyas to journalister (+ desk) og frilansere leverte løpende nyhetsdekning på nett. Vi har ikke total-tallet på antall front-oppdateringer den første ettermiddagen/kvelden og natta samt påfølgende dag, men vi snakker om flere ti-tall.
  Dekninga vår under selve brannen besto av:
  * Løpende nyhetsdekning på nett med tekst, bildegallerier og video
  * Facebook-dialog med leserne for innspill, bilder o.l.
  * Live video-stream av den brennende natte-himmelen
  * Responsivt kart som fulgte brannens utvikling
  * Bruk av drone for oversiktsbilder av det brannherjede området.
  * Leserkontakt/bilder
  * Nyheter på flere språk for å varsle utenlandske innbyggere (i samarbeid med kommunen)

  Selv om vi i etterkant ser forbedringsområder, er vi særs godt fornøyd med at vi klarte å framstå som kjappe, seriøse og informative på en totalt uplanlagt hendelse. hitra-froya.no satte ny brukerrekord med 235 000 sidevisninger og over 67 000 besøk den første dagen.
  I påfølgende papiravis hadde vi både oppsummeringer og nye,dramatiske historier. Og etterarbeidet med brannen har vært dekket gjennom hele dette året.

  Fosterhjemstjenesten
  26.9. kjørte vi saken om at 16 av 18 fosterhjemsbarn plassert på Hitra og Frøya, ikke får det tilsynet de har krav på, og Fylkesmannen var bekymret. Det lokale, interkommunale barnevernet innrømmet utfordringer, men mente man var på rett vei. Kontrollutvalget på Hitra seg i saken, og uttrykte etterhvert mistillit til barnevernstjenesten. Det pågår nå en diskusjon mellom Hitra og Frøya kommuner om hvordan (og om) man skal samarbeide om å utvikle barnevernstjenesten i framtida. I skrivende stund er ikke dette avklart.

  Stolt øyværing/Grenda mi:

  Grenda mi: Gjennom ti uker reiste lokalavisas reporter Rune Eian (t.h.) rundt i grendene på Hitra og Frøya for å lage miniportretter av øyregionen anno 2014. På coopen på Dyrøya møtte han Ivar Martin Johansen, som gjerne bød på en skål med te-koppen.

   I 2014 har vi drevet lokalavis for denne regionen i 40 år. Vi brukte anledningen jubileumsåret til å lansere vårt nye slagord  "Stolt øyværing". Hovedmålet med "Stolt øyværing" er å styrke den interne stoltheten blant oss som bor og virker her ute, og å få resten av verden til å oppdage hvor fantastisk vi har det på Frøya og Hitra.
  Redaksjonelt ble denne satsinga materialisert bl.a. gjennom serien "Grenda mi" i høst. Over ti fredager presenterer hitra-froya.no et mini-portrett av øyregionens mange aktive grender og tettsteder. Her er det uhøytidelige møter med folk og tendenser som former lokalsamfunnene våre i dag. Her brukes tekster, bilder og video, samt historisk bildearkivmateriale (som gir en visuell pekepinn på utviklinga). I tillegg brukte vi sosiale medier som Instagram til å få bidrag fra leserne.
  Første grend ble presentert fredag 17. oktober. Alle artiklene er også magasinert i digitale portalen www.hitra-froya.no/oyvaering. Til jul ble det samme innholdet tilrettelagt i vårt “Stolt øyværing”-magasin (60 sider).

  Det tradisjonelle mot det moderne:
  30.09. "Å overleve i skyggen av oppdrettet". De tradisjonelle fiskeriene mot det moderne havbruket - i det siste har arealkonfliktene i skjærgården ved Frøya og Hitra blitt tydeligere og tydeligere. Vi har gjennom året fulgt flere konkrete tilfeller/søknader om bruk av sjøområder til moderne havbruk, der de tradisjonelle kystfiskerne tidligere har hatt ene-hevd. Sakene har bidratt til å åpne øynene både i kommunal forvaltning og hos den alminnelige innbygger om at videre vekst i havbruket kanskje har sin pris på dette området.
  Vi laget også nyhetsreportasjen "Å overleve i skyggen av oppdrettet" , som handler om at de tradisjonelle fiskeriene kjemper for å overleve i et lokalsamfunn hvor oppdrett betyr nesten alt.

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Lokalavisa tar del i lederforumet blant lokalavisene i Adresseavisen gruppen, og samarbeider med disse i flere utviklingsprosjekter, både redaksjonelle og innenfor IT og marked.

  Hitra-Frøya har også - på vegne av lokalavisene - en representant Medielabens priomøter, hvor fokus er digital utvikling for konsernets mediehus.
  Journalistene har også i år deltatt på Hellkonferansen. Staben har gjennom høsten gjennomgått opplæring og har tatt i bruk det redaksjonelle systemet CCI Newsgate. Redaksjonen har også innført ny publiseringsstrategi som følge av HF+.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Pressens Faglige Utvalg: Hitra-Frøya ble meldt inn til PFU èn gang i 2014. Det kom til minnelig ordning mellom klager og avisa, og saken ble trukket fra saksbehandling i sekretariatet.
  Bakgrunnen var omtale av en disputt i lokalt næringsliv. Her mente klager at avisa ikke oppfylte kravet om samtidig imøtegåelse, og at forsøket på anonymisering var for svakt. I tillegg ble det hevdet at saken inneholdt faktiske feil.
  Hitra-Frøya innså snart at dette var for svakt journalistisk håndverk, og hadde derfor ikke vansker med å beklage/korrigere på en måte som klager godtok som minnelig ordning. Saken ble uansett en god påminnelse om at kravet til samtidig imøtegåelse er sterkt, og at behovet for å ettergå påstander ikke blir mindre selv om saker blir anonymisert.
  Selvransakelse:
  Gjennom dette året har det vært flere saker med både opphetede, rørende, engasjerte møter med lesere som har diskutert hvordan vår journalistikk har påvirket dem. I alle tilfeller har man snakket seg gjennom det, om enn muligens ikke alltid blitt enige.
  For eksempel 1: Var det riktig av oss - midt under storbrannen på Frøya i januar - å publisere bildet av ungdom på arnestedet? Bildet ble tidligere på dagen spredt på sosiale medier samme dag som brannen startet. Hos oss ble personer på bildet naturligvis sladdet. Men likevel ble nok lokalavisas publisering dette opplevd som en belastning (unødvendig stor?) på den personen som i lokalmiljøet snart ble utpekt som ildspåsetter.
  For eksempel 2: En lokal pilot omkom i en helikopter-ulykke i Tyskland i 2012. På samme måte som saken fikk oppmerksomhet i nasjonale og regionale medier, var det selvsagt like naturlig å omtale saken i lokalavisa. Det samme gjaldt granskingsarbeidet fra den tyske havarikommisjonen og det trønderske helikopterselskapet, hvor mannen var ansatt. Konklusjonene fra disse enhetene kom opp mot slutten av 2014. De involverte/pårørende opplever det - slik vi forstår det - mer belastende når lokalavisa omtaler saken enn når regionale/nasjonale medier gjør tilsvarende.

  Skoleklasser
  Vi har jevnlig skoleklasser på besøk og redaksjonsmedarbeidere stiller opp på foredrag eksternt ved forespørsel, da vi syns det er en viktig del av det å engasjere seg i lokalmiljøet.

  Bjørn L. Rønningen, ansvarlig redaktør
  Mediehuset Hitra-Frøya, februar 2015

   

   

  Legg til i min rapport