Fosna-Folket

Fosna-Folket er lokalavis for sju kommuner på Fosen. Vi er nå inne i en periode hvor det skjer historisk mye på samme tid. Byggingen av landets nye kampflybase er i gang og en storstilt vindkraftutbygging står etter alt å dømme for tur. For Fosna-Folket gir dette store muligheter. Vi dekker saker som er av interesse for både region- og riksmedia. Fosna-Folket skriver Fosen-historie hver dag når vi følger disse store nyhetssakene fortløpende.

 

 

 

Fakta
Samlet opplag 6358
Utgiversted Brekstad, Ørland kommune
Ansvarlig redaktør Alexander Killingberg (25)
Ørland, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen, Rissa og Leksvik
Kommer ut tirsdag, torsdag, fredag
Daglige lesere totalt
18000
Daglige brukere på nett
9000
Daglige brukere på mobil
4000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 3944
 • Redaksjonelle årsverk
 • 7
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 149
 • Antall kommentarer
 • 149
 • Antall innlegg på nett
 • 12000
 • Refuserte innlegg på nett
 • 0
 • Antall leserinnlegg
 • 600

  Mål og prioriteringer

  Fosna-Folket skal være nyhetsledende på Fosen. Vi skal være først ute med å melde om de store, viktige nyhetssakene som angår regionen. Vi mener vi i 2014 i stor grad har innfridd dette målet.

  Fosna-Folket blir svært sjelden slått på store nyhetssaker i regionen. De tre viktigste sakene og saksområdene avisa dekker fortløpende er kampflybaseutbyggingen, vindkraftutbyggingen og kommunereformen. Spesielt på kampflybaseutbyggingen og kommunereformen har vi vært nyhetsledende, særlig i andre halvår 2014. Når det gjelder vindkraft, har vi mer å jobbe med for å bli så gode som vi har mål om å være.

  Fosna-Folket jobber hardt og målrettet for å bli en bedre nettavis. Et hovedmål er å være raskt ut med både førstemelding og bilder når det skjer nyhetshendelser. Der er vi gode. Når det «smeller» presenterer vi jevnt over bilder først, og vi leverer det beste innholdet. Vi er det mediet som har flest journalister på Fosen, og da bør vi klare å være best på dette feltet.
  Som en del av nettsatsingen har vi også økt antall daglige oppdateringer på nettavisa. Fosna-Folket.no fremstår nå som et levende nettsted som fortløpende dekker de viktigste sakene.
  I løpet av 2014 har Fosna-Folket hatt en formidabel satsing på web-tv. Vi publiserer nå opp til tre videoer i uka i tillegg til nyhetssending hver fredag. Fosna-Folket dekker alt ifra ulykker, politikk til sport og kultur med tv-reportasjer. Vår best sette video i 2014 fikk 31 153 visninger.
  I oktober i fjor sendte Fosna-Folket sin første nyhetssending. Sendingen ble lagt ut på fosna-folket.no i opptak. Den umiddelbare responsen var god. Tilbakemeldingene vi fikk gikk ut på at dette var en «frisk satsing». De første nyhetssendingene ble svært godt sett med opp mot 6000 visninger. Deretter har seertallene tapt seg. Fredagssendingen har nå mellom 1000 og 2000 visninger. Vi må etter hvert ta en evaluering på om vi får nok igjen for ressursbruken.

  I en tid hvor folks medievaner endrer seg fortløpende, er det fremdeles svært viktig for Fosna-Folket å levere en solid papiravis. Det er en soleklar målsetting å beholde mesteparten av innholdet på papir eksklusivt for abonnentene. Vi prøver i det lengste å unngå at saker fra nett publiseres i papiravisen. Ofte er dette imidlertid en umulighet. Hendelsesnyheter må publiseres på nett, og det er svært utfordrende å holde på nyhetssaker til papiravisen. Selv om nyhetskonkurrenter som NRK og Adresseavisen ikke dekker saken, så deles nyheten på sosiale medier. For at Fosna-Folket skal publisere nyheten før den er «gammel», har vi ofte ikke annet valg enn å bruke den raskeste publiseringskanalen som er nettavisen. At Fosna-Folket har tre utgaver i uka, gjør det også utfordrende å publisere nyheter først i papiravisen. Vår strategi er derfor å gi mer bakgrunn og dybde på papir. Saker, hvor det ikke er konkurranse fra andre medier, publiseres i papiravisen. 

  I 2014 tok vi også grep i forhold til layouten på papir. Vi har mer fokus på det gode bildet, og avissidene fremstår nå som mindre teksttunge. I tillegg desker vi framsiden på en annen måte. Nå har vi i større grad et prioritert hovedoppslag og mer tabloide vinklinger. Tekst og ingress legges på bildet.

  Selv om Fosna-Folkets har mål om å være best på nyheter, må vi aldri glemme at vi er en lokalavis. Det lokale og nære stoffet er særdeles viktig. Tilstedeværelse på kulturarrangementer og dekning av idrett og særlig unge talentfulle utøvere, må prioriteres. Der er vi ikke gode nok. Vi bør spesielt bli flinkere på å dekke lokal kultur og unge idrettsutøvere. Vi har en relativt god dekning på senioridrett, men må i større grad prioritere de som kommer bak. Dette er et viktig punkt til forbedring i 2015.

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Fosna-Folket har gjennom dekningen av store, kontroversielle og viktige nyhetssaker i 2014 vist at vi tar samfunnsoppdraget på alvor.

  Vi har spesielt satt et kritisk søkelys på planarbeidet i Ørland kommune. Som følge av kampflybasen og forventet innbyggervekst, jobbet kommunen med flere parallelle planer i 2014. Der har Fosna-Folket bidratt til å løfte sakene fra kommunestyret og ut til folket. Vi har skapt debatt og engasjement rundt planleggingen av Ørlands fremtid.
  En annen sak som bør trekkes frem fra 2014 er kuttene i skolen i Leksvik kommune. Leksvik er en såkalt ROBEK-kommune, men Fosna-Folket har fått frem hvilke konsekvenser dette har for enkelte av innbyggerne. Ved Vanvikan skole ble en tredjedel av spesialundervisningstilbudet kuttet uten at nye vedtak ble fattet. Vi presenterte hvilke konsekvenser dette fikk for de berørte. For en lokalavis er det særdeles viktig å avdekke hvilke konsekvenser en skrantende kommuneøkonomi har for innbyggerne. I 2015 bør vi bli enda flinkere til å sette et kritisk søkelys på andre kommuner, og kanskje spesielt Nord-Fosen. Der har vår tilstedeværelse til dels vært for dårlig.

  Fosna-Folket lager papiravis, nettavis og web-tv, og presset på å publisere nok saker har kanskje aldri vært høyere. Da er det spesielt viktig at vi tar samfunnsoppdraget på alvor, og ikke lar publiseringspresset sette oss ute av stand til å drive med mer langsiktig og kritisk journalistikk.

  Priser
  Fosenprisen, som er innstiftet av lokalavisa, deles årlig ut i et samarbeid med de lokale sparebankene i Fosen. Også i fjor ble det delt ut en hovedpris i henholdsvis idrett og kultur, samt to talentpriser i hver av kategoriene. Prisene består av diplom og henholdsvis 25 000 og 10 000 kroner. 


   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Fosna-Folkets journalister har i 2014 utviklet seg til å bli mer multimediale.

  Samtlige behersker å gjøre videointervju, og alle kan levere klipp til vår nyhetssending på fredag. Fosna-Folket er en liten redaksjon, og multimedial kompetanse er avgjørende for at vi skal være konkurransedyktige på hendelsesnyheter i framtida.
  Vi har også effektivisert deskarbeidet. Journalistene behersker nå å deske nyhetssidene på egen hånd, noe som igjen gjør at hovedansvarlig på desken også har tid til utskriving på produksjonsdagene.
  Fosna-Folkets journalister har også vist fremgang på foto. Vi har nå langt færre oppstilte bilder i avis og på nett, men vi har fremdeles mye å jobbe med på dette området.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Det er ingen helt spesielle saker som skiller seg ut som særlig etisk problematiske.

  Det som imidlertid bør nevnes, er dødsulykkene som Fosna-Folket dekket i 2014. Det var tre dødsulykker i trafikken på Fosen i fjor samt minst to drukningsulykker som Fosna-Folket skrev om. I to av sakene ville ikke familien til avdøde at navnet skulle frigis. «Alle» i lokalsamfunnet visste hvem som omkom, og det ville vært merkelig av lokalavisa ikke å skrive det. Fosna-Folket valgte i begge sakene å gå ut med navn på den omkomne. Dette gjorde vi flere dager etter dødsfallet og etter at politiet hadde varslet pårørende. I saker av stor offentlig interesse er det vanlig at navnet på avdøde blir offentliggjort. Det faktum at disse hendelsene fikk stor omtale i Fosna-Folket, men også i region- og riksmedia samt at svært mange visste hvem den omkomne var, gjorde at vi mente at det var riktig å gå ut med identiteten på avdøde.

  Ansvarlig redaktør
  Alexander Killingberg

   

   

  Legg til i min rapport