Brønnøysunds Avis

2014 var Brønnøysunds Avis 95. årgang. Avisen kommer ut med tre papirutgaver i uken. l tillegg er nyhetstrykket høyt på BAnett, Norges første nettavis, etablert 6. mars 1995.

Fakta
Samlet opplag 3781
Utgiversted Brønnøysund
Ansvarlig redaktør Matti Riesto (43)
Brønnøy, Sømna, Bindal, Vega og Vevelstad
Kommer ut Tirsdag, torsdag og lørdag
Daglige lesere totalt
10000
Daglige brukere på nett
7000
Daglige brukere på mobil
3000
Fordeling lesere
 • Antall sider produsert
 • 4404
 • Redaksjonelle årsverk
 • 8
 • Fordeling stoff/annonser
 • Antall lederartikler
 • 149
 • Antall kommentarer
 • 1
 • Antall innlegg på nett
 • 804
 • Refuserte innlegg på nett
 • 219
 • Antall gjestekommentarer
 • 4
 • Antall leserinnlegg
 • 442

  Mål og prioriteringer

  Vårt mål i 2014 har vært å være nyhetsledende på nett og papir, samt å gi gode leseropplevelser.

  Brønnøysunds Avis skal speile samfunnsdebatten og gi oppmerksomhet til de viktigste sakene lokalt.
  I 2014 har vi fortsatt vår dekning av saken rundt Brønnøysundregistrenes nybygg, som setter premissene for en stor arbeidsplass og sentrumsutviklingen lokalt. Avisen tok stilling for en sentrumsplassering på kommentatorplass.
  Men fjoråret ble nok i enda større grad preget av skoledebatten, da Brønnøy kommune vurderte å røre ved skolestrukturen. Dette skapte et stort foreldreengasjement, og avisen har dekket saken helt fra de første foreldrereaksjonene videre til demonstrasjoner og minutt for minutt-dekning av kommunestyremøtet hvor det til slutt ble vedtatt å ikke rokke ved skolestrukturen.
  Ved siden av alt dette «viktige» dekker vi også kultur, sport og store og små hendelser – som i sum speiler levende lokalsamfunn og også får fram «vanlige mennesker» på Sør-Helgeland.

   

   

  Legg til i min rapport

  Avisens samfunnsrolle

  Brønnøysunds Avis har skrevet om sakene som berører og engasjerer sørhelgelendingene: registerplassering, skolestruktur og ferjeforbindelsene, spesielt mellom Brønnøysund og Sandnessjøen, som i 2014 var preget av driftsstans, forslag om «direkteferje» og flere runder med anbud.


  Som lokal nyhetsformidler er det viktig at vi belyser og skapet debatt rundt disse sakene. Det samme gjelder saken rundt den afghanske familien som ble hentet ut fra sitt hjem i Brønnøysund og sendt ut av landet. Avisen har også en viktig rolle i å dekke slike hendelser. Utsendelsen ble dekket på nett, og siden har vi skrevet om både det lokale engasjementet med støttegruppe for familien og sakens videre gang i retten.
  Tradisjonen tro har vi premiert årets beste bilde i vår fotokonkurranse, hvor vi i 2014 fikk inn 971 bilder i 2014.

   

  Legg til i min rapport

  Journalistfaglig utvikling

  Faglig søker redaksjonen utvikling gjennom løpende evaluering på morgenmøtene.

  I tillegg gjennomføres samlinger på ukedagene, blant annet har det vært gjennomgått Norsk redaktørforenings retningslinjer for tolkning av samtidig imøtegåelse. Redaksjonen har også gjennomført en samling med en dommerfullmektig fra tingretten, som gjorde rede for hvordan dommer skal forstås og gjengis.
  I tillegg foregår det kontinuerlig kompetanseheving på den digitale siden. I 2014 har redaksjonsmedlemmer deltatt på kurs om videoredigering, og denne kunnskapen er videreformidlet til kolleger internt.

  Legg til i min rapport

  Etikk

  Avisen har vært klaget inn for PFU to ganger i 2014.

  I den ene saken reagerte en privatperson på publiseringen av et bilde som var blitt tatt i en sivilsak i tingretten, selv om vedkommende ikke ønsket å bli avbildet. Avisen mente at personen var part i en offentlig rettssak (en sivilsak), og at det  hadde offentlig interesse å avbilde begge parter. Klageren mente ikke dette, og hevdet i tillegg at avisen hadde lovet å ikke publisere bildet, mens avisen avviste å ha gitt et slik løfte. PFU frikjente avisen.
  I den andre saken publiserte avisen på nett og papir navn og bilde på en polititjenestemann som angivelig var blitt anmeldt for noen vedkommende hadde gjort i tjenesten. Klager mente dette var et brudd på Vær varsom-plakaten, mens avisen mente at vedkommende kunne identifiseres fordi saken hadde betydning for klagers samfunnsrolle. Avisen ble felt av PFU for identifikasjon av person som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold.
  Hver uke har vi vurderinger på dette feltet. Trenger saken eller leserbrevet imøtegåelse/tilsvar? Hvor nær skal vi gå i identifisering? Hvor raske og tett på skal vi være i ulykker? Har vi dekning for titler og ingresser?  Det foretas vurderinger hele tiden – for å bruke våre ord og bilder på best mulig måter.
  Man kan også trekke linjene videre til prioriteringene. Dekker vi de riktige sakene? Tør vi ta tak i sakene som er vanskelige/tøffe? Skriver vi om det som er viktig eller bare det som er interessevekkende – som gir «klikk» på nett? Slike refleksjoner må vi jevnlig gjøre oss. Sakene våre skal være journalistisk begrunnet, og vi skal tenke oss godt om før vi bruker sterke virkemidler.

  Matti Riesto
  Ansvarlig redaktør / daglig leder

  Legg til i min rapport