Adresseavisen

Vi har fulgt opp vår ambisjon om å gjennomføre tidenes mest omfattende utviklingsår: Vi har skapt vårt første digitale reportasjemagasin. Med Adressa pluss etablerte vi et komplett digitalt tilbud for betalende abonnenter. Den løpende, digitale nyhetsdekningen er videreutviklet for betalende abonnenter. Sanntidsdekningen er videreutviklet i flere omganger, og vi utnytter sosiale medier i nyhetsdekningen bedre enn før. Vi ønsket å fortelle historier bedre ved å utnytte nye digitale verktøy og etablerte i 2014 egen utviklingsdesk med dette som viktigste oppgave. Samtidig har vi lagt om og tilpasset papiravisen bedre til vår digitale medietid.

Brønnøysunds Avis

2014 var Brønnøysunds Avis 95. årgang. Avisen kommer ut med tre papirutgaver i uken. l tillegg er nyhetstrykket høyt på BAnett, Norges første nettavis, etablert 6. mars 1995.

Fosna-Folket

Fosna-Folket er lokalavis for sju kommuner på Fosen. Vi er nå inne i en periode hvor det skjer historisk mye på samme tid. Byggingen av landets nye kampflybase er i gang og en storstilt vindkraftutbygging står etter alt å dømme for tur. For Fosna-Folket gir dette store muligheter. Vi dekker saker som er av interesse for både region- og riksmedia. Fosna-Folket skriver Fosen-historie hver dag når vi følger disse store nyhetssakene fortløpende.

Hitra-Frøya

Øyregionen fikk en dramatisk inngang på 2014, med storbrann i lyngheiene våre. Året fortsatte svært variert med oppturer, sommerfestivaler, nedturer, viktige politiske veivalg, sportsrekorder, suksesshistorier, tragiske ulykker, heftige diskusjoner, underholdende kulturfester, konkurser, nyetableringer, bursdager, varmebølge, aktive mennesker, prisutdelinger, spennende besøk, meningsbrytninger… Lokalavisa Hitra-Frøya har forsøkt å være tilstede på alt dette for å holde øyværingen oppdatert.

Innherreds Folkeblad Verdalingen

Innherreds Folkeblad Verdalingen er et tradisjonsrikt mediehus som siden 1900 har fulgt med i verdalingenes liv og levnet. Vi finner vår plass i den digitale verden, og speiler Verdalingens hverdag og utfordringer i en omskiftende tid.

Under martnan i Levanger i august i år kunne vi fortelle at martnasbesøkende raste mot parkeringsselskapet som skrev ut parkeringsbøter i Sjøgata.  – Dette ble dyre smultringer, uttalte  kvinnen som ikke ønsket navnet sitt i avisa.

Levanger-Avisa

2014 var Levanger-Avisas 167. årgang, og den siste som ren lokalavis for Levanger. I desember 2014 sa avisas eier ja til en sammenslåing av lokalavisene i Levanger og Verdal. Dette skal gjennomføres i løpet av 2015. Det tradisjonsrike mediehuset, med en avis som kom ut med sitt første nummer i 1848, går med dette inn i en ny epoke.

Sør-Trøndelag

I 2014 har vi holdt et veldig sterkt fokus på å løfte det digitale produktet med mål om å etablere nummer 1-posisjon også digitalt. Den siste målinga på tampen av året viste at vi har nådd målet mht ukentlig dekning, og at vi nå er ganske nær nummer 1-posisjon også på daglig dekning.

Trønderbladet

Det er aldri kjedelig i Gauldalen! I 2014 har vi hatt en lakseelv som engasjerer enten fisket er godt eller dårlig, og samferdselssaker i kø. Trønderbladet er tett på lokalmiljøet i det daglige, smått og stort. Helt på tampen av 2014 skiftet Trønderbladet redaktør. Etter ti år i sjefsstolen, begynte Krister Olsen (44) i ny jobb i Trondheim kommune. Han ble erstattet av Lars Østraat (39).