Trafikkvekst på lokale nettsteder

I 2014 økte trafikken på lokalnettstedene i Polaris Media Nordvestlandet (PMNV) med 31 prosent. Slik fikk vi det til:

Kompetanse

Tidlig på året ble det gjennomført en kompetansekartlegging blant medarbeiderne i de ti lokale mediehusene. Deltakelsen var stor. Tilbakemeldingen fra de redaksjonelt ansatte var at det var stort behov for kompetanseløft i frontredigering og levende bilder.

Frontredigering: I januar ble det på Åndalsnes arrangert dagskurs i frontredigering. Digitalredaktøren i Romsdals Budstikke delte erfaringer om hvilke saker som har størst trafikkpotensial, enkle grep på fronten for å skape økt trafikk – og til slutt praktiske gruppeoppgaver. Kurset ga deltakerne konkrete råd til trafikkvekst og kunnskap om hvor avgjørende frontredigering er for trafikkutviklingen.

Mobil reporter: I mai ble det gjennomført fire dagskurs i mobil reporter. Kursleder var innleid fra Institutt for Journalistikk i Fredrikstad. Kurset ble holdt på tre steder; Stryn, Ørsta og Molde. Kursopplegg: Etter en kort og intensiv innføring i bruk av mobiltelefonen til levende bilder, dro kursdeltakerne ut for å gjøre opptak. Tilbake igjen redigerte og klargjorde de videoen for publisering. Resultatet av kurset ble økt egenproduksjon, særlig i ukene og månedene etterpå, og økt kunnskap og bevissthet om mobiltelefonens muligheter og svakheter ved opptak og redigering.

Sosiale medier: På slutten av året startet vi, gjennom allmøter i alle mediehusene, med å bevisstgjøre samtlige medarbeidere på gevinsten av å være til stede i sosiale medier, først og fremst Facebook. Alle mediehusene benytter Facebook systematisk for å oppdatere sine brukere med siste nytt. Inspirert av iTromsøs satsing på sosiale medier, ble hver enkelt anmodet om systematisk å utvide eget nettverk og å dele saker fra mediehusets nettsted på egen Facebook-vegg. Samlingene har bidratt til å få ansatte til å bruke Facebook som et arbeidsredskap for å få tips/ideer til saker, til å bidra til distribusjon av journalistikk fra eget mediehus og til økt kompetanse om sosiale medier. Det er vanskelig konkret å skulle måle resultatet av en slik prosess, men vi ser at en stadig økende andel av trafikken genereres fra sosiale medier. Og vi ser at medarbeidere er bevisst på å dele til sine Facebook-kontakter.

Gjennom året har det vært holdt ad hoc-kurs/-opplæring/-samlinger for enkeltredaksjoner og enkeltpersoner, etter behovene som har meldt seg. Eksempel: Escenic-opplæring, opplæring i bruk av grafikk og kart og i frontredigering.

Redaksjonelle prosjekter

Ved prosjektstart november 2013 konstaterte mediehuslederne at dersom nettstedet skal bli mer attraktivt for lesere og annonsører, må antall daglige oppdateringer økes. Mediehusene satte konkrete mål om økt oppdateringsfrekvens, og for å få til det var det nødvendig med høyere prioritering av nettet i det daglige arbeidet. Alle mediehus har, med ulik grad av formalisering, ansatte med et særskilt ansvar og kompetanse for nettpublisering. PMNV-mediehus som publiserer mest på nett er nå oppe i 14 saker/dag i gjennomsnitt gjennom hele uka.

Gjennom året har vi jobbet mye med planlagte trafikkdrivere. I erkjennelsen av at det i løpet av en dag i mediehusenes dekningsområder skjer for få hendelsesnyheter som genererer trafikk, må vi ut fra erfaring og kunnskap allerede fra morgenen prioritere saker for nett som vi vet vil trekke lesere. Vi ser at når mediehuset klarer å planlegge publiseringen, klarer de også å holde trafikken oppe. De mest bevisste på planlegging og prioritering, er mediehusene med størst trafikkvekst i 2014.

Redaksjonene i PMNV har etterlyst en oversikt over kontaktpersoner i mediehusene, for å tipse hverandre ved akutte hendelser eller kjøp/salg av relevant redaksjonelt stoff. Et kart som viser mediehusene og deres kontaktpersoner med kontaktinfo er laget og distribuert. Det ble tatt godt i mot.

Holdningsendringer

I de første månedene av prosjektarbeidet ble det jobbet mye med forankring av veivalget og motivasjon til å satse på nettet. Det er ikke sterk motstand til å satse på nettet, men det er en grunnleggende skepsis blant en del medarbeidere til å skulle bruke mye tid på nettet og gi slipp på papirproduktet, som fortsatt er et klart hovedinntektsprodukt i samtlige mediehus. Men lesernes endrede brukervaner, betydelig høyere trafikk på egne nettsider og stadig vekst i digitale inntekter har bidratt til at det er blitt enklere å selge inn nettet og å våge i større grad enn før «å slippe» papirproduktet.

Teknikk

Hvert mediehus har satt mål for antall daglige oppdateringer av nettsida og antall daglige unike brukere på nett og mobil. Nettrafikken overvåkes og analyseres med bruk av Cxense Analytics, som alle mediehus tok i bruk og fikk opplæring i ved årsskiftet 2013/2014.

Alle PMNVs to- og tredagersaviser bruker Escenic som publiseringsprogram. Å ha samme publiseringsløsning er hensiktsmessig både for kompetanse og utvikling- og utrulling av fellestjenester. Ukesavisene Vigga, Fjuken og Dølen går i mars 2015 live med Escenic. Da er hele PMNV på samme digitale publiseringsplattform.

Trafikkutvikling

Trafikkutviklingen for 2014 (sammenliknet med 2013) for de ti lokale mediehusene i PMNV:

 • Daglige unike brukere (gjennomsnitt)
  • Web +8%
  • Mobil +146%
  • Web+mobil +30%
 • Ukentlige sidevisninger (gjennomsnitt)
  • Web +15%
  • Mobil +118%
  • Web+mobil +31%

Hva har dette gjort med mediehusene?

De lokale mediehusene i PMNV har i løpet av 2014 styrket sine lokale posisjoner. Hyppigere oppdatering med relevante nyhetssaker gjør nettsidene mer aktuelle både for lesere og annonsører. Økt kompetanse og en holdningsendring til nettet har ført til at samtlige mediehus har vokst og i 2014 kan vise til en solid økning i sidevisninger. Paradoksalt nok er den største utfordringa for å skape digital vekst, hva vi gjør med papirproduktet – og hvordan vi skaper rom til å satse enda mer digitalt.

Per-Kristian Bratteng prosjektkoordinator Polaris Media Nordvestlandet

Legg til i min rapport