Framtiden er her - digital først

Digital først. Et slagord som har preget Mediehuset iTromsø i halvannet år og som har vist seg å være det eneste saliggjørende. For iTromsø.

Mediehus over hele landet – uansett konserntilhørighet – har vært tilbakeholdne i forhold til å ta konsekvensen av utviklingen og gjøre det store spranget – sette det digitale først. Papirutgaven har hatt hovedfokus i alle år, og selv om alle har sett at den digitale hverdagen preger ethvert mediehus mer og mer, har det vært vanskelig å endre fokus fra papir til digital. Slik var det også i Mediehuset iTromsø.

Men høsten 2013 bestemte sjefredaktør Jørn-Christian Skoglund at tiden ikke bare var moden, men overmoden i forhold til å satse digitalt og bokstavelig talt ta spranget inn i fremtiden. Med full støtte fra Polarisledelsen fikk det digitale hovedfokus. Begrepet deadline mistet den betydningen det tradisjonelt har hatt. Redaksjonelle saker skulle produseres og publiseres i nettutgaven straks artiklene var skrevet – uten tanke på papiravisen. Det som i alle år hadde vært det eneste saliggjørende, papirutgaven, skulle bli en konsekvens av det digitale.

Ikke nok med det. På salgssiden ble det bestemt at alle annonsører skulle tilbys digitale annonser. Kundene ble oppfordret til å prøve og annonsere også digitalt, og ikke bare på papir, som de aller, aller fleste hadde sverget til i alle år.

Et eget prosjekt med slagordet «Digital først» var i gang i Mediehuset iTromsø 8. oktober 2013. Det er blitt en viktig dato i iTromsøs nyere historie. Det var den dagen Jørn-Christian Skoglund satte i gang noe som har vist seg å bli meget verdifullt for iTromsø. Beslutningen har nemlig endret hverdagen i mediehuset, både for journalistene, for salgskonsulentene, for annonsørene og for leserne. iTromsø er blitt en attraktiv vare som har hatt fremgang på alle områder – fra leserdekning til økonomi.

Som en del av digitalprosjektet ble den anerkjente Morten Holst og hans firma Innoco engasjert for å være med på å utvikle nye digitale produkter. Ikke bare ansatte i iTromsø, men også representanter fra bysamfunnet i Tromsø ble trukket inn i arbeidet. Grundige analyser på en del områder ble gjort for å berede grunnen for nyhetsapp’er og dermed utvide det digitale tilbudet. Ett område fikk ekstra stort fokus, nemlig begrepet sosiale media. Det har vist seg å være et av de viktigste fokusområdene for å rekruttere nye lesere og dermed skaffe et grunnlag for flere digitale annonser.

Digitalprosjektet var ikke mange ukene gamle da initiativtakeren og organisatoren Jørn-Christian Skoglund ble syk og fikk konstatert kreft. Det gjorde at prosjektet måtte fortsette uten han. Nyhetsredaktør Marius Karlsen og salgsdirektør Liv Brandvoll overtok ledelsen av prosjektet og har gått i bresjen for den utviklingen som har skjedd. Den har ikke vært liten. Prosjektet har på mange måter blåst nytt liv i et gammelt mediehus som helt siden 1898 hovedsakelig har vært basert på papir – og en tankegang basert på det. I dag er absolutt all virksomhet rettet inn mot det digitale. Det har skaffet iTromsø mange nye digitale lesere.

Våre digitale plattformer har hatt fin vekst i 2014, og den fortsetter inn i 2015 hvor brukerveksten er på 36 prosent. De to første månedene av 2015 har gitt oss godt og vel 47.000 daglige brukere, og det er over den målsettingen redaksjonen har satt seg. Også antall sidevisninger har økt kraftig, faktisk 24 prosent i årets to første måneder. Veksten er størst på mobil, hvor økningen fra 2013 til 2014 var på hele 109 prosent.

Det er ikke tvil om at ved siden av innholdsmessig gode plattformer, er det den systematiske fokuseringen på bruk av sosiale medier som er årsak til veksten. Det er nemlig slutt på den tiden at journalister skriver og leverer sine saker til desken for så å gå og vente på at papiravisen skal bli trykt slik at de får se resultatet av sitt arbeid på trykk. I dag er det utrolig viktig at journalistene tar ansvar selv for å få lesere til sine saker. Og da er sosiale medier et av de viktigste verktøyene å benytte. I iTromsø har det vært viktig å skape denne forståelsen og etablere rutiner som gjør at leserne blir oppmerksomme på alle våre gode nyhetssaker. Det har vi langt på vei klart. Nærmere 40 prosent av den daglige trafikken skapes gjennom aktivt bruk av sosiale medier.

Sosiale medier gir også muligheter til å markere seg overfor nye lesegrupper. Et lokalt mediehus som iTromsø vil være så lokal som overhodet mulig. Derfor har vi opprettet 15 nye lokalaviser – på Facebook. 15 bydeler har fått sine egne lokalaviser i regi av iTromsø, og dette har gitt mediehuset mange nye lesere i alle bydeler i Tromsø. Utvilsomt et grep for fremtiden som vil være med på å skape nye lesere og ikke minst lojalitet til det lokale mediehuset.

Økonomisk er også det digitale i ferd med å innta de former det skal ha i fremtiden. Mens Mediehuset iTromsø solgte digitale annonser for 3,9 millioner kroner i 2013, økte denne omsetningen til 8,6 millioner i 2014. Stadig flere i næringslivet innser at digitale annonser gir mest og best utbytte for dem. Ikke en eneste kunde unngår å høre salgskonsulentenes argumenter for hvorfor de også bør annonsere digitalt. Stadig flere prøver digitale annonser – med meget god respons som resultat. Hvor vellykket salgsavdelingens strategi har vært, viser det enkle faktum at i løpet av 2014 var det ikke en eneste annonsekunde som meldte tilbake at de var misfornøyd med responsen på de digitale annonsene de hadde kjøpt. Dette har da også gjort at stadig flere velger kun å annonsere digitalt.

I sum har både redaksjonell og salgsmessig virksomhet skapt et digitalt mediehus som er blant de største i Nord-Norge. Faktisk er det bare Nordlys og Avisa Nordland som er større enn Mediehuset iTromsø i Nord-Norge. Og i Tromsø, hvor Nordlys har vært den suverene ener i alle år, er det i ferd med å skje noe i markedet. Meningsmålinger som Norfakta har gjort for Polaris Media, viser at iTromsø er større enn både VG og Nordlys i Tromsø. Det er første gang siden 1947 at iTromsø er større enn konkurrenten i Tromsø. Bladet Tromsø (som iTromsø het inntil 2009) var den største avisa i Nord-Norge i mellomkrigsårene og like etter annen verdenskrig, men en brann som la avishuset i ruiner våren 1947, gjorde at Bladet Tromsø ikke kom ut på et halvt år. Dermed gikk Nordlys i fra opplagsmessig. Siden har Bladet Tromsø aldri vært i nærheten av Nordlys på noen områder, ikke før nå som Mediehuset iTromsø er større enn Nordlys digitalt – i Tromsø. Det lover godt for årene som kommer.

Etter halvannet år med digitalprosjektet er det mange konklusjoner som kan trekkes. Ikke bare at det har vært riktig å gjøre det som ble gjort. Men de to aller viktigste erfaringene av «Digital først»-prosjektet er å sørge for riktig fokus. Dernest begrepet ledelse.

Å bestemme seg for å gjøre det alle innser er det viktigste inn i fremtiden, er lett å si, men kanskje ikke like lett å gjennomføre. I alle år har papirtankegangen vært dominerende. Det kan den ikke være lenger. Derfor er det viktig å endre fokus til det digitale, og gjennomføre det, uansett hvor mange innsigelser som måtte komme underveis. For å ha det riktige fokuset, kreves det ledelse. Slike radikale endringer har lett for å ende i kompromisser. Det er det ikke rom for. I det øyeblikk man bestemmer seg for å sette fokus på det digitale, må dette gjennomføres hundre prosent.

Og nettopp det var en av de erfaringene som ble diskutert 8. oktober 2014 – på dagen ett år etter at digitalprosjektet i iTromsø startet. De ansatte var på formiddagen samlet til felles lunsj for å feire at det var gått ett år siden Jørn-Christian Skoglund satte i gang digitalprosjektet. Bare minutter etter at lunsjen var ferdig, kom meldingen om at Jørn-Christian var gått bort. Han måtte gi tapt for kreftsykdommen.

Men hans digitalprosjekt har vært med på å gi Mediehuset iTromsø mange flere hyggelige dager enn tilfellet var før. Ikke bare kommer stadig flere lesere til. Økonomisk har det vært med på å skape så mange hyggelige dager at iTromsø føler seg beredt til å ta imot den fremtiden vi allerede er gått inn i.

Legg til i min rapport