Framtidas avisabonnement

Hver dag leses Romsdals Budstikke av 50 000 mennesker. Nå jobber vi med å bygge fremtidas avisabonnement.

Romsdals Budstikke har til sammen 50 000 daglige lesere. Dette er alle som i løpet av en dag leser Budstikkas produkt på papir, nett eller mobil. For å illustrere hvor mange 50 000 faktisk er bruker vi ofte Aker stadion som et eksempel. Skulle du samlet alle som leser Budstikka på en hverdag ville du fylt stadion fire og en halv gang. Det er veldig mange mennesker. Mange av dem leser oss både på papir, nett og mobil. På de siste målingene ser vi at andelen dobbeltlesere vokser.

Folks medievaner er i endring. En dansk medieleder illustrerte dette veldig godt da han fikk spørsmål om den såkalte mediekrisen: «Tidligere hadde vi en halv time av folks tid. I dag er vi til stede i folks liv fra de står opp om morgenen til de legger seg om kvelden.»

Det første mange gjør om morgenen er å sjekke telefonen for å se om noe har skjedd. Det siste mange gjør om kvelden er å ta en siste titt på lokalavisa før de tar natta. Ut fra tallene som blir offentlige i dag kan man lese at Budstikka i fjor hadde et papiropplag på 15 456. Samtidig har lesing på mobiltelefon skutt i været. Mediehusene vekter tallene ulikt. Vårt syn er at totalposisjonen er det viktigste. Samtidig jobber vi for å videre utvikle abonnementsmodellen i den digitale tid.

I november i fjor lanserte vi RB Pluss. Alle våre abonnenter fikk da tilgang til den elektroniske versjonen av papiravisa, eavisa. Vi opprettet også en egen seksjon på Rbnett som kun abonnenter kan logge seg inn på. Responsen var svært god. Vel 9000 av våre lesere har registrert seg med brukernavn. Vi ser at bruken nå øker. Lesing av eavis har i løpet av noen måneder doblet seg. De siste månedene har vist en god abonnementsutvikling. For å videreutvikle abonnementsproduktet jobber vi kontinuerlig med nye produkt. Vi ser nå på hvordan vi kan kommunisere direkte med leseren gjennom apper og nyhetsbrev. Distribusjonsmodellen for nyheter er endret. Samtidig øker kravet til innhold. Dette er en givende utfordring for alle oss som jobber i media.

Etter at vi innførte RB Pluss, har vi fått noen tilbakemeldinger fra dem som ikke lenger kan lese alt de ønsker digitalt uten å være abonnent. Er det greit at mediehuset legger en viktig diskusjon om byutvikling på RB Pluss, spurte en leser sist uke. Leseren mente at saka var så viktig for byen at den burde være tilgjengelig for alle. Det er mulig å følge dette resonnementet et stykke. En del av nyhetsformidlingen må være gratis. Hver eneste dag sprer vi mengder av praktisk informasjon på Rbnett gratis for våre lesere. Meldinger om ulykker, stengte veger, ruteforsinkelser på fjorden og flystreik. Samtidig er det slik at det alltid har krevd egeninnsats å delta i det offentlige ordskiftet. Gjennom å møte opp på et møte, skrive et innlegg eller abonnere på et avisprodukt. Teknologien har endret mye. Likevel tror vi at det er rom for at en del av nyhetsformidlingen vil være forbeholdt for dem som betaler. Mange av våre abonnenter spurte oss hvorfor vi hadde ventet så lenge da vi lanserte RB Pluss.

For et mediehus med vel 30 redaksjonelle medarbeidere er det krevende å møte alles forventninger. Vi ser mange muligheter med ny teknologi. Men fortsatt er tid en begrensning. Det betyr at vi må gjøre tøffe prioriteringer. Det første halve året med RB Pluss har gitt selvtillit på de prioriteringene vi gjør. Tidligere måtte vi støtte oss til hva vi trodde leserne ønsket. I dag kan vi måle på detaljnivå. For mediebransjen er det viktig å balansere mellom hva som skaper trafikk og hva vi mener er det viktig. Gjennom RB Pluss ønsker vi å synliggjøre noen av de redaksjonelle satsingene som vi gjør, spesielt rundt avisene på fredag og lørdag. Samtidig får vi nyttige tilbakemeldinger fra dere lesere. Gjennom flere år har vi vært opptatt av å skape mediehusets produkt i samspill med leserne. Nå ligger det mer til rette for det enn noen gang.

 

Legg til i min rapport