Det nye mediehuset

Til sommeren flytter Adressa. Norges eldste mediehus skal tilbake til Trondheim sentrum. Vårt mål er å sette tydelig preg på byen.

Det finnes flere forklaringer på at Adresseavisen for 40 år siden flyttet fra Trondheim sentrum til Industriveien på Heimdal. Jeg tror den tekniske begrunnelsen var avgjørende. Ved overgangen til trykking i offset og med mulighetene til å lage papiraviser i fire farger, måtte mediehus og trykkeri ha mye mer plass enn det var mulig å skaffe midt i en stor by.

I dag er Adresseavisen langt inn i den digitale medietid. Det gir større frihet, men også nye utfordringer. Vi tror at et levende samspill mellom Adresseavisen og leserne utvikles best med en sentral plassering i regionhovedstadens dagligliv. I dagens flyktige mediebilde er det å være fysisk og synlig til stede ikke mindre viktig enn før.

Mange i avisen drømte om å vende tilbake til byen straks vi hadde flyttet inn i nye lokaler på Heimdal. Det ble ikke mulig før nå. Ved siden av de tekniske begrensningene, har flytteprosjektet også vært et stort økonomisk løft. Samtidig som eiendommene på Heimdal ble solgt, fikk vi mulighet til å planlegge gode og langt mer velegnede lokaler i leiet nybygg på «beste tomta i byen». Både huseiere og offentlige institusjoner har bidratt til at vi nå kan realisere drømmen om det nye og åpne mediehuset ved Nidelven. Adressa-huset får adresse Ferjemannsveien.

Vi har satt opp klare mål for flytteprosjektet.
Det første handler om åpenhet og sikkerhet. På en helt annen måte enn tidligere er mediehus utsatt, noe vi har sett flere alvorlige eksempler på i de siste årene. Derfor har vi vært nødt til å legge betydelig vekt på sikkerhet for våre medarbeidere, slik at de kan utføre sitt arbeid på en tryggest mulig måte.
Samtidig har vi vært like opptatt av at et mediehus skal oppleves åpent for publikum. Adresseavisen har derfor fått mulighet til å skape helt nye møteplasser både i og utenfor bygget.
På bakkenivå har vi lagt til rette for rom og møtearealer som gjør at vi kan arrangere debatter, lage utstillinger eller lage TV-journalistikk, gjerne direkte.

Sammen med Trondheim kommune og NTNU søker vi å skape en uteplass som kan gi byens befolkning og gjester en ny og unik opplevelse i parken mellom mediehuset og Bakke bru. Her er tanken at skal vi kunne presentere digitale medieprodukter og kunstopplevelser i samspill med dem som besøker parken.

Her får vi også en ny utescene for ulike typer aktivitet. Kafeer og restauranter etableres. Samtidig vil den nye og solrike plassen gi byens befolkning en helt ny adgang til Nidelven og være et bindeledd mellom nye og gamle bydeler i Trondheim, med sammenhengende gangvei langs elva fra Bakklandet til Solsiden. Det som skjer nå, bidrar til byutvikling i Trondheim.

Det andre målet vi etterstreber er å bidra til å løse vår felles miljøutfordring. Vi må tenke på energiforbruket, og har sammen med byggeier skapt et moderne passivhus som henter varme og avkjøling fra elva som renner forbi. Enda viktigere er det kanskje at vi ved å flytte fra Heimdal til sentrum, i betydelig grad reduserer behovet de ansatte i dag har for å kjøre egen bil til jobben. 

Det tredje målet vårt er å videreutvikle organisasjonen. Adresseavisen er det eldste mediehuset i Norge, og fortsatt i stor grad forbundet med den daglige papiravisen. Vi tror at den redigerte avisen vil leve lenge, også på papir.

Adresseavisen er vår regions viktigste mediehus, etter de fleste målekriterier

Samtidig er det åpenbart at mediefremtiden først og fremst er digital. Dette har vi i Adresseavisen jobbet intenst med siden midten av 1990-tallet, og vi tåler i dag å sammenligne oss med de fleste i bransjen på digitale plattformer, enten det er pc, brett eller mobil. Adresseavisen er vår regions viktigste mediehus, etter de fleste målekriterier.

I dag er ikke utfordringen først og fremst å nå ut, men å utnytte alle de nye arbeidsmåtene og presentasjonsformene som digitale plattformer gir, redaksjonelt og kommersielt.

Denne utfordringen krever ny kompetanse, men også betydelige endringer i måten vi arbeider på. Derfor er det så viktig å benytte en slik flytteprosess til å løfte organisasjonen på en måte som gjør oss enda bedre rustet for fremtiden.

Det gjelder ikke minst samspillet internt. For å lykkes må redaksjon, markedsavdeling, IT og kundeservice være sammen om viktige brukeropplevelser. Selv om Adresseavisen har hatt et ansikt mot byen i Nordre gate, er det nå vi for første gang på mer enn en generasjon kan være til stede med hele virksomheten i hjertet av Trondheim.

På denne måten er det vårt mål at Adresseavisen enda tydeligere skal være, og oppleves som, en viktig møteplass i Trondheim og i regionen. Vi tror at fremtidens medieinnhold enda tydeligere enn i dag skapes gjennom dialog mellom mediehuset og publikum. Engasjementet hos våre lesere gjør at vi kan bli enda mer relevante og enda mer opplyste. Fortsatt vil det være en viktig oppgave å være et talerør for Midt-Norge, også når beslutningene treffes i hovedstaden.

Selv om mediemangfoldet blir større og større, er vi overbeviste om at tradisjonelle mediehus også i fremtiden vil være svært viktige for samfunnsutviklingen og demokratiet. Vi kan bidra til en åpen journalistikk og debatt, underlagt en ansvarlig redaktør og på grunnlag av tydelige etiske prinsipper.

Det nye Adressa-huset skal stå ferdig i løpet av mai. Vi vil trenge sommeren på å komme oss på plass, men til høsten vil vi feire at vi endelig har kommet tilbake til byen.

Mye blir nytt når vi flytter, og medielandskapet er i konstant og rask forandring, men vi tar også med oss vår historie. Om to år, i 2017, er Adresseavisen 250 år. Med flyttingen og jubileet håper jeg vi klarer å vise at vi vil leve opp til slagordet «alltid til stede».


 Arne Blix, sjefredaktør i Adresseavisen

Legg til i min rapport