Anbefalt: anbefalinger

Dette er ikke fremtidsmusikk: Nettaviser som justerer innholdet sitt etter hvem du er, hvor du befinner deg eller hva du har bruk for akkurat nå.

I november 2014 demonstrerte NTNU en tidlig prototype på en slik løsning på NxtMedia-konferansen i Trondheim. Samtidig spurte forskerne om Adresseavisen ville bidra til å forstå enda bedre hvordan nyheter skal la seg analysere før de anbefales for brukeren.

Formålet skulle være å bli treffsikker på anbefalinger i sann tid.

Forskningsrådet syntes forslaget var så godt at det vil gi støtte i fire år fremover til den største investeringen i innholdsbasert tjenesteutvikling for medier virkemiddelapparatet noen gang har bidratt til. Rammen, sammen med investeringene fra de fire samarbeidspartnerne i prosjektet fra Norge og Finland i form av timeverk, produksjonsutstyr og kompetanse, er på inntil 10 millioner hvert år fram til 2019. Adresseavisen og IDI-instituttet på NTNU skal bidra mest.

På egen hånd har Adresseavisen – sammen med det øvrige Polaris Media - i 2014 investert et nesten lignende årsbeløp i teknologi som lar abonnenter registere seg digitalt gjennom påloggings- og betalingssystem SPiD.

Ikke anonym

Hvorfor er identitet på nett blitt så superviktig akkurat nå?

For vi kan ikke gjemme oss på nettet lengre. Vi er ikke anonyme. Vi gjenkjennes både direkte eller indirekte.

Vi kan logge oss på og gi oss til kjenne. Til gjengjeld avtales en leveranse. Et stykke lengre ned i veien vil abonnementene kunne differensieres mer enn i dag med flere produkter og tjenester helt ned på individplanet. Leveransen vil flytte innhold mellom skjermene våre i den virtuelle hverdagen slik mange allerede opplever med vel definerte produkter som filmer og bøker. Historien fortsetter der du slapp den når du skrifter fra mobilen til arbeidsskjermen.

Dit er ikke anbefalingsteknologien kommet for nyheter ennå. Det er store, uløste oppgaver knyttet til tekstforståelse, omfang av nyheter, relevans, datasikkerhet, personvern, flerspråklig anvendelse, lokasjon i sann tid, altså der og da, for å nevne noen få.

Nytteverdi

Et mediehus kan ikke løse dette alene, heller ikke konserner. Det må et større samarbeid til. Nettverket må også omfatte forskere og i dette tilfellet leverandører. Professor Jon Atle Gulla ved NTNU forklarer:

- Anbefalingsteknologi handler om å beregne nytteverdi. Den faglige utfordringen her består i å analysere nyheter. Det er ingen enkel øvelse.

- Eksempel?

- Tenk deg en artikkel om Rosenborg. Én ting er de innholdstomme ordene, som fra og til og men. Så har du de tvetydige. Handler artikkelen om bydelen eller om fotball? I en primitiv anbefalingsteknologi risikerer du å få tilsendt dekkreklame fordi du har lest om jula. Vi sikter mot «state of the art» og helst litt forbi det. Verktøyet må se teksten i sammenheng og sørge for at elementene gir mening. Vi må øke treffsikkerheten, og vi må levere i sanntid.

- Nyheter har flere særtrekk, som blant annet at de produseres hele tiden, og at de har en nyhetsverdi som er gyldig for et bestemt tidsrom, de blir fort urelevante. Dette skiller seg klar fra bøker og filmer, som er objekter som er mer tidsfaste, sier Gulla.

Allerede her

Vi vet at på Netflix blir to av tre filmer og serier sett som et resultat av anbefaling, 38 prosent av nyhetene på Google News leses etter at de blir anbefalt til leseren, og 35 prosent av salgene på Amazon.com skjer fordi produktene blir anbefalt for kundene.

Allerede med dagens anbefalingsteknologi for nyheter som benytter seg av en kombinasjon av hva de fleste andre leser og de sakene du har vist interesse for tidligere, får mange de impulsene de trenger for å se også på den anbefalte lenken. Innholdet berikes og leseropplevelsen øker rett og slett. På slutten av 2014 gav anbefalingene 750 000 ekstra sidevisninger i løpet av en måned og nærmer seg trafikken på en enkelt hverdag. Responsen er økende. Men det er mye ugjort i å se nyhetene sånn at de gir relevans og å dimensjonere relevansen i forhold til lesernes adresse, interesser, kameratkrets og så videre.

I det store forskningsarbeidet med NTNU og Adresseavisen skal lingvistiske formler og semantikk få indeksere nyhetene, gi dem en karakter, og deretter koble dem opp mot lesere som passer til denne karakteren.

Lar seg gruppere

Her møter altså innholdsanalysen den andre tunge trenden i nettets evne til å identifisere oss som brukere. For også der vi er innom uten å logge oss på, legger vi igjen spor som røper hvem vi er, om ikke på individnivå, så tydelig nok til at det lar seg gruppere. Konteksten kan være hvilke URL’er du gjerne bruker, tidspunkter, sted, utstyr som benyttes osv. Atferden gir oss en historie som knytter oss til et knippe av foretrukne aktiviteter. Når flere av våre spor danner en sti med andre, grupperes vi som profiler som tilhører et segment.

Hvilket igjen reiser nye spørsmål: Havner vi til slutt i vårt eget ekko-kammer der vi bare får gjentatt det vi vet fra før, en nikkerboble? Og hva med alle dem som bare er tilfeldig innom, og som vi ikke har noen historie på? Mange kjenner også umiddelbart på storebrorfrykten.

Stort tema, stor interesse

Risikoen for å ta feil er neppe stor ved å spå at samarbeidet mellom mediehus og forskersentra vil være opptatt av disse utfordringene den andre halvdelen av dette tiåret. Dette gjenspeiles også i programutkastene som danner grunnlag for de store investeringene i EUs Horisont 2020-programmer. Formuleringene er som lest opp fra samarbeidsprosjektene mellom norske medier og NTNU med Adresseavisen i spissen:

Big Data handler i bunn og grunn om å utnytte verdien i store rådatamengder for å personalisere mens man verner om privatrette. De europeiske innovasjonstiltakene bør skape personalisering ved hjelp av lokasjoner, interesser, kontekst og sosialt engasjement med andre.

(NEMs Project Paper: III.2- Content personalization & recommendation)

Å la mediehus og universiteter samarbeide om å løse disse utfordringene er tatt opp av avisutgiverorganisasjonen Wan-Ifra ved en direkte videreføring av modellen i det nystartede initiativet «Global Alliance for Media Innovasjon» (GAMI). Også her er anbefalingsteknologi nå blitt et sentralt arbeidsområde. I rådgivingsgruppa for initiativet er både NTNU og Adresseavisen representert med hvert sitt medlem.

Tilfeldig?

Neppe.

Legg til i min rapport